Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Õpilasesinduse presidendi ja asepresidentide valimised toimuvad reedel, 19. aprillil.

Kandidaatide ülesseadmise viimane päev on 2. aprill 2013.
Kandidaatide kohtumine valijatega toimub neljapäeval, 18. aprillil.Väljavõte 21. Kooli Õpilasesinduse põhimäärusest:

V PRESIDENT JA ASEPRESIDENDID

5.1. Presidendi ja asepresidentide valimiste kord.

5.1.1. Valimistel on hääleõiguslikud kõik Tallinna 21. Kooli 9. – 12. klassi õpilased. Igal õpilasel on üks hääl;

5.1.2. Presidendi ja asepresidentide valimised toimuvad  valimiskomisjoni poolt kindlaksmääratud ajal;

5.1.3. President ja kaks asepresidenti kandideerivad ühiselt. Presidendi ja asepresidentide kandidaadid ei tohi olla kõik tulevased abituriendid.

Kandideerimisõigus ÕE presidendiks on igal Tallinna 21. Kooli 10. ja 11. klassi õpilasel, kes on vähemalt 1 aasta osalenud Õpilasesinduse või Noorteparlamendi töös. Presidendi kandidatuuri, ka ametisoleva presidendi kandidatuuri ülesseadmist uueks valitsemisajaks peab toetama Õpilasesindus.

5.1.4. Kandidatuur seatakse üles 10 päeva enne valimisi;

5.1.5. Presidendi kandidatuuri ülesseadmise õigus on igal Tallinna 21. Kooli gümnaasiumiõpilasel; asepresidentide kandidatuurid esitab presidendikandidaat  vahetult pärast enda kandidatuuri ülesseadmist, kuid mitte hiljem kui 10 päeva enne valimisi;

5.1.6. Juhul kui valimistel ükski kandidaatidest nõutud häälteenamust (50% + 1 hääl valimas käinutest) ei saavuta, korraldatakse 1 nädala pärast II voor, kus osalevad kaks I voorus enim hääli saanud kandidaati;

5.1.7. Juhul kui valimiste II voorus jagunevad hääled võrdselt, toimub õpilasesinduse järgmisel korralisel koosolekul III voor, kus president ja asepresidendid valitakse lihthäälteenamusega valimiskomisjoni juuresolekul;

5.1.8. Presidendi ja asepresidentide valimisi korraldab ja läbiviimise korra määrab oma töös sõltumatu valimiskomisjon;

5.1.9. Valimiskomisjoni liikmed (vähemalt 5 liiget) nimetab ametisse õpilasesindus hiljemalt kaks nädalat enne valimisi;

5.1.10. Valimiskomisjoni liige ei tohi ise kandideerida presidendi või asepresidendi ametisse, seada üles kandidaate ega osaleda kandidaatide valimiskampaaniaga seotud töös;

5.1.11. Valimiskampaania peab olema lõppenud valimispäevaks;

5.1.12. Kõik valimistulemused avalikustatakse samal päeval;

5.1.13. Valimiskomisjon lõpetab oma töö pärast valimistulemuste avalikustamist.