Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse Innovatsioonikeskus kuulutab välja kolm konkurssi üldhariduskoolide õpilastele. Konkursside eesmärk on väärtustada õpilaste loovat tegevust ning näidata, kuidas igapäevane õppetöö ja tehnoloogiakasutus omavahel ühendada. Õpetajad saavad konkursside kaudu võimaluse tundma õppida uusi tehnoloogiaid, mida tundides kasutada.

Animakonkursile “Muutuv kool” ootame osalema üldhariduskoolide kõikide kooliastmete õpilaste animafilme. Konkursi eesmärgiks on jäädvustada koolikultuuri ja -keskkonda tänases päevas ning näidata oma kooli tulevikus. Konkursil osalemiseks peavad omavahel koostööd tegema erinevate kooliastmete õpilased. Konkursi tingimustega tutvu lähemalt aadressil: http://www.e-ope.ee/konkurss/opilaskonkursid/animafilm/tingimused.

Digiloovtööde konkursile “Lahe Asi”  ootame II ja III kooliastme õpilaste tehnoloogia- ja innovatsioonivaldkonna loovtöid. Konkursi eesmärgiks on pakkuda õpilasele võimetekohast ning huvidest lähtuvat eneseteostuse võimalust, näitamaks oskuslikku tehnoloogiliste vahendite kasutamist ja anda võimalus esitleda oma IKT-alaseid loovtöid ka laiemale ringile. Konkursi tingimustega tutvu lähemalt aadressil: http://www.e-ope.ee/konkurss/opilaskonkursid/digiloovtoo/tingimused.

Tehnoloogia- ja innovatsiooniteemaliste arendusprojektide konkursile “Tipplahendus” ootame gümnaasiumiõpilaste projekte. Konkursi eesmärgiks on seoste loomine igapäevaelu, kooliõpingute, tehnoloogia ja innovatsiooni vahel ning anda projektijuhtimise ja meeskonnatöö kogemus. Konkurss pakub gümnasistidele võimaluse viia läbi uuenduslikult rakendatav arendusprojekt, mida kool võib arvestada alternatiivina uurimistööle. Konkursi tingimustega tutvu lähemalt aadressil: http://www.e-ope.ee/konkurss/opilaskonkursid/gymnasistidele/tingimused.

Konkursitööde esitamise tähtaeg on 7. märts 2014 a.

HITSA konkursid 2013