Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

2013/2014 õppeaastal ootab NutiLabori tehnoloogiaring ringitöös osalema kõiki 8. ja 9. klasside õpilasi, kes soovivad osa võtta põnevatest üleriigilistest ja rahvusvahelistest arvuti ja IKT alastest võistlustest ja õpilaskonkurssidest ning võita lahedaid auhindu; omandada oskused veebilehtede loomiseks ja haldamiseks ning osaleda klasside ajaveebide ning erinevate kooli teemanädalate blogide loomisel ja toimetamisel.

Tegemist on põneva IKT- ja arvutialase huvialaringiga, mis sobib ühtviisi nii poistele kui tüdrukutele. Ringitöö raames omandavad õpilased erinevad arvutite, nutivahendite ja huvitavate veebipõhiste vabavaraliste programmide ja tarkvara kasutamisega seotud oskused, sh algteadmised pildi-, heli- ja videotöötlusest.

Tallinna 21. Kooli Nutilabori tehnoloogiaringi üheks eesmärgiks on valmistada õpilased ette loovtööks ning mis võiks olla parem ettevalmistus, kui ringitöö raames oma loovuse ja IKT alaste pädevuste arendamine. Loovtöö on teatavasti uuest riiklikust õppekavast tulenevalt kõikidel põhikooli õpilastel 8. klassi lõpus kohustuslikuks soorituseks.

Võttes kasutusele veebipõhised ühistöövahendid ja keskkonnad, õpime üheskoos ja õpime üksteiselt. Otsime ja katsetame erinevaid veebipõhiseid ja vabavaralisi rakendusi ja vidinaid ajaveebidesse, blogidesse ja kodulehtedele lisamiseks ning otseloomulikult leiavad käsitlemist ka autoriõiguste ja arvutikaitse ning internetiturvalisusega seotud teemad, millega seoses põneva interaktiivse võistlusmänguga “Targalt internetis” ka alustame.

Nutilabori ringitööd juhendab haridustehnoloog ja arvutiõpetuse õpetaja Karis Niisuke.

Ringitöö toimub neljapäeviti kell 15.00-16.30 arvutiklassis 407.

Ringitöö on õpilastele tasuta!

Nutilabori ametlik veebilehekülg on http://www.nutilabor.ee/.
Tallinna 21. Kooli Nutilabori uus blogi valmib osalejatel ringitöö raames.