Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Täiskasvanutena oleme pea kõik kindlad, et perekond on lapse jaoks parim koht kasvamiseks ja arenemiseks. Teame, et perekond – vanemad, õed-vennad, vanavanemad ning kogu sotsiaalne võrgustik – annab lapsele turvatunde ja kindluse, et maailm on hea ja turvaline koht. Teame, et perekond annab lapsele iseseisvaks eluks kaasa põhiväärtused ja – hoiakud, mille toel läbi elu minna.

Aga kas me teame, mida mõtlevad lapsed ise perekonna vajalikkusest? Millisena nad näevad perekonda? Millisena näevad inimesi, keda peavad enda perekonda kuuluvateks?

Lapse Huvikaitsekoda, igale lapsele pere ja SOS Lasteküla Eesti Ühing kuulutavad välja lasteloomingu konkursi “MIKS MA VAJAN PEREKONDA?”

Konkursi eesmärgiks on väärtustada perekonda, kui lapse parimat kasvu- ja arengukeskkonda läbi lapse silmade, tunnete ja mõtete. Väärtustada just laste enda mõtteid perekonnaga seoses, et anda laste häälele tugevamat kõlapinda.

Oodatud on igasugune looming, mille kaudu soovib laps väljendada oma mõtteid perekonna vajalikkusest tema jaoks.

Miks ma vajan perekonda