Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Eesti Puuetega Inimeste Koja foto- ja videokonkurss “Kõik inimesed on erinevad, aga võrdsed”
25.09-18.11.2013.

Eesti Puuetega Inimeste Koda kuulutab välja põhikooli õpilastele suunatud foto- ja videokonkursi teemal
„Kõik inimesed on erinevad, aga võrdsed“. Konkursi eesmärgiks on noori suunata märkama ja
väärtustama erilisi inimesi enda ümber. Oleme kõik erinevad, kuid sageli kohtame inimesi, kes tõmbavad
erakordselt tähelepanu!

Kuidas me reageerime ja käitume kohates erilist inimest? Kas väldime teda? Teeme näo, et ei märka, sest ei
tea kuidas käituda? Uudistame pika pilguga, kommenteerime ja halvustame? Või tunneme hoopis huvi,
soovime saada sõbraks ning ulatame vajadusel ka abikäe?

Kas sina märkad?

Kuidas käitud?

Mõte läks tööle ning haarad käe juba kaamera järele?

Pea enne hoogu ja loe kindlasti läbi konkursi tingimused ning tutvu võistlustööde nõudmistega!

Vaata lisa võistlustööde nõudmiste osas – www.epikoda.ee/konkurss.

Fotokonkurssi korraldatakse Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudi võrdse kohtlemise projekti raames. Seda kaasrahastavad Euroopa Liit ja Sotsiaalministeerium.