Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Eesti Teadusagentuur ja Õpilaste Teaduslik Ühing (ÕTÜ) kuulutavad välja konkursi noore uurija stipendiumitele toetamaks 8.-11. klassis õppivaid teadushuvilisi noori uurimistööde teostamisel. Pakume huvilisele võimalust viia oma uurimistöö läbi teadlaste juhendamisel teaduslaboris, osaleda välitöödel ja muul moel lüüa kaasa juhendaja või tema töögrupi teadustöös.

Stipendiumi saajatele pakume uurimistöö elluviimisel nii korralduslikku kui rahalist tuge, milleks on:

  • Abi teadlasest juhendaja leidmisel, juhendajaga kokkuviimine.
  • Osalemine stipendiumisaajatele mõeldud avaseminaril ja Wikipedia artiklite kirjutamise koolitusel.
  • Uurimistööks vajalike kulude katmine, mis sisaldab omakorda:

a) teadlasest juhenda töötasu
b) vajadusel noore uurija sõidu- ja majutuskulusid
c) vähesel määral ka uurimistööks vajalike materjalide kulusid


Konkursil osalemine

  • Konkursil on oodatud osalema 8.-11. klassis õppivad noored.
  • Osaleda saab üksi või kuni kolmeliikmelise meeskonnaga.
  • Osaleja peab ise välja pakkuma teda huvitava uurimistöö valdkonna (valdkonna valimisel ei ole piiranguid). Täpne teema lepitakse kokku juhendaja ja õpilase koostöös.
  • Uurimistöö peab valmima 2014. aasta jooksul. Täpse ajagraafiku lepivad juhendaja ja õpilane kokku omavahel.
  • Konkursil osalemiseks tuleb täita taotlus meie veebis hiljemalt 15.01.2014.

Edukaks kandideerimiseks tuleks eelnevalt läbi mõelda, millise teema uurimine tõeliselt huvi pakub, miks sellise teema uurimine üldse vajalik on ning kuidas stipendium sellise uurimuse elluviimisele kaasa aidata saab. Seejärel tuleks need põhjendused taotlusesse lühidalt ja konkreetselt kirja panna.

Stipendiumi taotlejate hulgast valitakse 2014. aasta jaanuarikuu jooksul välja kuni 15 kõige motiveeritumat noort uurijat, kellega sõlmitakse leping stipendiumi saamiseks.

Täida taotlus aadressil: http://www.etag.ee/teaduse-populariseerimine-2/opilaste-teaduslik-uhing/noore-uurija-stipendiumid/.