Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Konkursi Nutikad õpilastööd 2014 eesmärk on koostada huvitavaid, lahedaid ja nutikaid praktilisi töid,
mida koolis, kodus ja huviringides saab teostada.

Oodatud on nii tööõpetuse (I kooliaste), käsitöö ja kodunduse kui ka tehnoloogiaõpetuse alased
õpilaste (või ka õpetaja abiga) ja õpetajate poolt loodud nutikad praktilised õpilastööd.

Konkursile saadetud paremate tööde autoreid tunnustatakse nii erinevate auhindade ja eakohaste
preemiate kui ka piduliku vastuvõtuga.

Rohkem infot konkursi kohta loe aadressilt http://tehnoloogia.ee/nutikad-opilastood-2014/.

Nutikad 2014