Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Tallinna Tehnikaülikooli Tehnoloogiakoolis alustab märtsis kolm põnevat kursust, kuhu on oodatud osalema kõik tehnika- ja tehnoloogiahuvilistest gümnaasiumiõpilased.

GEODISAIN – GEOLOOGIA, MAAVARAD, MAJANDUS – kursus algab 1. märtsil 2014
Lisaks mäendusalastele üldteadmistele (ülevaade maavaradest, kaevandamisest ja kriteeriumitest) saab iga osaleja panna proovile oma fantaasia kaevanduse ümberdisainimisel kas golfiväljakuks, sõudekanaliks või millekski muuks põnevaks           ehitades ise mäendusteemalise maketi.

TOOTEARENDUS JA DISAIN – kursus algab 1. märtsil 2014
Tootearenduse kursus tutvustab õpilastele meeskonnatööd, ideede genereerimist, nende realiseerimist ja presenteerimist ning annab tiimidele võimaluse tootearenduse protsess ise otsast lõpuni läbi teha. Kursus toimub kokku 8-l korral, millest 4 toimuvad Tallinna Tehnikaülikoolis kohapeal ja 4 Skype vestlusena.
NB! Kursusel saab osaleda 4-liikmelise võistkonnana! Kokku ootame osalema tiime 6-st erinevast koolist.

EHITUSINSENERIKS? MIKS KA MITTE! – kursus algab 8. märtsil 2014
Kursusel saab teada, millised tulevikuvõimalused ühel ehitusinseneril on, sh näeb hoone planeerimise ja ehitamise erinevaid etappe, saab teha katseid ehitusmaterjalidega ning tutvuda ehitusprojekteerimises kasutatava tarkvaraga AutoCAD. Kursus lõpeb katusekonstruktsiooni mudeli valmistamise võistlusega, valminud mudeleid katsetatakse ehitusteaduskonna tugevuslaboris. Kõige tugevama mudeli ehitanud tiim pääseb edasi võistlema aprilli lõpus toimuva üliõpilaskonverentsi           raames korraldatavale samalaadsele võistlusele!

Kursustel osalemine on õpilastele TASUTA!

Täpsem info kursuste kohta, ajakava ja registreerimislink Tehnoloogiakooli kodulehel http://tehnoloogiakool.ttu.ee.

NB! Kursuste edukatele läbijatele väljastatakse TTÜ tunnistus, millega TTÜ-sse sisseastumisel võib saada kuni 1 lisakonkursipunkti!