Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Tallinna Kommunaalamet korraldab etapiviisilise fotokonkursi „Aastaring Tallinnas“.  

7. aprillist 2014 kuni 31. jaanuarini 2015

Fotokonkursi „Aastaring Tallinnas“ eesmärgiks on leida uusi ja huvitavaid fotosid Tallinna linnast. Samuti jäädvustada fotodele linnas toimunud erinevaid sündmusi, inimeste tegevusi ja linnapildis toimunud muutusi aastaaegade vaheldumisel konkursi erinevate etappide  perioodil.

Konkursile saab võistlustöid esitada etappide kaupa:

  • võistlustööde esitamise I etapp 7. aprill – 15. juuni. Avalik hääletamine 16. juuni – 25.juuni;
  • võistlustööde esitamise II etapp 26. juuni – 15.september. Avalik hääletamine 16. september – 23.september;
  • võistlustööde esitamise III etapp 24. september – 7. detsember. Avalik hääletamine 8. detsember – 15. detsember;
  • võistlustööde esitamise IV etapp 16. detsember 2014 – 23. jaanuar 2015. Avalik hääletamine 24. jaanuar – 31. jaanuar.

Konkursile esitatud töid hindab pärast kõikide etappide lõppemist kommunaalameti juhataja käskkirjaga kinnitatud kaheksaliikmeline komisjon, kes valib välja kolm auhinnaväärilist tööd ja 10 äramärkimist väärivat tööd.

Rahva lemmik selgub  iga etapi lõpus toimuva avaliku hääletuse tulemusena konkursi kodulehel.

Komisjoni poolt avaldatakse konkursi tulemused konkursi kodulehel 2015. aasta veebruari kuu jooksul.

Parimatest töödest koostatakse näitus. Auhindade kätteandmise ja näituse korraldamise aeg avalikustatakse koos konkursi võitjate välja kuulutamisega.

Konkurssi toetab