Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Liikumisaasta 2014 kutsub koole mängima põnevat e-mälumängu!

Parimatele elamuslikud auhinnad!

Liikumisaasta 2014, Eesti Spordimuuseum ja Rahvakultuuri Keskus kutsuvad kõiki osalema 29. aprillil, rahvusvahelisel tantsupäeval toimuvas harivas e-mälumängus. Kui liikumisaasta peamine eesmärk on innustada Eesti inimesi rohkem liikuma, siis koostöös kultuuripärandiaasta korraldusmeeskonnaga panustatakse ka inimeste spordi- ja liikumisharrastuse alase silmaringi laiendamisse. E-mälumängus osalejad saavad testida, kui head on nende teadmised spordiga seotud Eesti kultuuri- ja ajaloosündmustest ja sportlastega seotud paikadest.

Liikumisaasta e-mälumäng kutsub kõiki retkele ajamasinaga, et panna proovile oma teadmised Eesti spordi, ajaloo ning kultuuripärandi seoste tundmises. Interaktiivne valikvastustega e-mälumäng toimub teisipäeval, 29. aprillil 24 tunni jooksul aadressil www.liigume.ee, kus 30-le küsimusele vastamiseks on osavõtjatel aega pool tundi.

Mälumängu oodatakse mängima nii täiskasvanuid (ka õpetajaid!) kui ka gümnasiste ja põhikooli õpilasi. Kõik koolid, klassid, ettevõtted, seltsid ja sõpruskonnad on oodatud moodustama võistkondi, et ühiselt tähistada nii liikumisaastat kui ka valmistuda Eesti 100. sünnipäevaks, käies värske pilguga üle oma teadmistest meie riigi ajaloo kohta ühes konkreetses valdkonnas. Mälumäng sobib hästi nii koolitunnis kui ka lõunapausil mängimiseks, osaleda saab nii Eestist kui väljaspoolt Eestit, sest kõrvale ei peaks jääma ükski eestlane ja Eesti sõber.

Mälumängus osalejatele on Eesti spordiorganisatsioonid, kultuuri- ja mäluasutused pannud välja enneolematult põneva auhinnafondi.  Näiteks  võimalused professionaalide juhendamisel mõnel spordialal kätt proovida – mh curlingus, uisutamises ja golfis. Auhinnafondis on harrastusspordiürituste osaluspääsmed ja personaaltreenerite abil individuaalsete treeningplaanide koostamine. Kõige tublimate mälumängu-võistkondadega koolidesse tulevad Eesti tuntud sportlased aga isegi kohapeale esinema ja õpilastega kohtuma. Muidugi on auhindade seas ka temaatiliste muuseumide pääsmed, raamatud ja palju muud.

Eelmisel aastal toimunud kultuuripärandi aasta ja Eesti Vabariigi 95. sünnipäeva-aasta toimkonna korraldatud           e-mälumängu mängiti kokku üle 22 tuhande korra – siis prooviti kätt eelkõige kultuurimälestiste tundmise osas. Sel aastal saame targaks spordivallas – pärast mälumängu lõppemist saab õigeid vastuseid uurida Liikumisaasta kodulehel www.liigume.ee.

Liikumisaasta 2014 eesmärk on suurendada liikumisharrastusega tegelejate osakaalu, tõsta liikumise ja sportimise alast teadlikkust ning panna inimesed rohkem märkama sporti ja liikumisharrastust. Iga inimene peaks liikuma vähemalt 30 minutit järjest kaks korda nädalas. Uuringud näitavad, et liikumisharrastusega tegeleb piisavalt vaid kuni 39 protsenti Eesti elanikest – liikumisaasta soovib seda muuta. Teema-aastal tutvustame liikumisharrastusega tegelemiseks sobivaid võimalusi ja erinevaid liikumisviise ning korraldame üritusi, innustamaks inimesi liikuma. Tahame, et liikumisest saaks iga Eesti inimese igapäevaelu lahutamatu osa, mille tulemusel oleks elanikkond tervem ja jätkusuutlikum. Liikumisaastast lähemalt: www.liigume.ee.

Lisainfo:

Triin Männik
E-mälumängu infojuht
riin@pluk.ee
+372 56201104

Aasta tagasi toimus kultuuripärandi aasta e-mälumäng. 24 tunni jooksul pani oma teadmisi proovile ligi 22 000 inimest, sh õpilased 335st koolist üle Eesti. Kuna mäng osutus nii populaarseks, otsustati seda Liikumisaastal korrata!