Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Alanud on registreerumine TU Teaduskooli kursustele http://www.teaduskool.ut.ee/et/kursused-opilastele!
Registreerumine kestab 20. septembrini 2014.

Kursustel on suunatud küll õpilastele, aga neil saavad ja võivad osaleda ka õpetajad,
vt  http://www.teaduskool.ut.ee/et/oppetoooppetoo/kursused-opetajatele.


Põhikooli
õppuritel on võimalik valida järgmisi kursusi:

„Huvitavad arvud“ (soovitav 7-  8. klass, täielikult veebipõhine)(peamised mõisted ja meetodid arvuteoorias ning nende rakendamine nii ülesannete lahendamisel kui ka arvude ja seaduspärasuste uurimisel.)

„Ettevalmistus matemaatikaolümpiaadiks I“ (soovitav 8. klass, valdavalt tavaposti teel)

„Ettevalmistus matemaatikaolümpiaadiks II“ (soovitav 9. klass, valdavalt tavaposti teel)

Programmijuht Raili Vilt


Gümnaasiumiastmes
on matemaatikas võimalik valida järgmisi kursusi:

 „Täiendavaid teemasid koolimatemaatikale I“ (teemad „Keerdülesanded“, „Matemaatiline induktsioon“, „Matemaatiline loogika“, „Algebraliste võrrandite lahendamine“, „Diofantilised võrrandid“)  (soovitav 10. klassile, vastavalt soovile kas posti teel või veebipõhine)

„Täiendavaid teemasid koolimatemaatikale II“ (teemad „Võrratused“, „Arvuteooria elemente“, „Parameetrilised võrrandid“, „Graafiline lineaarne planeerimine“, „Diofantilised võrrandid“) (soovitav 11. klassile, vastavalt soovile kas posti teel või veebipõhine)

„Täiendavaid teemasid koolimatemaatikale III“ (teemad „Funktsioonid ja nende tuletised majandusmatemaatikas“, „Integraal“, „Hulktahukad“, „Pöördkehad“, „Kompleksarvud“)  (soovitav 12. klassile, vastavalt soovile kas posti teel või veebipõhine)

„Diskreetse matemaatika elemente II“ (teemad „Kombinatoorika“ ja „Graafiteooria mõisteid“, sobib vastavaks valikkursuseks koolis) (soovitav 11.-12. klassile), (täielikult veebipõhine, keskkonnas Moodle)

„Eluline matemaatika“ (täielikult veebipõhine, Moodle keskkonnas, soovitav osata matemaatilist teksti MS Wordis vormistada).

„Ettevalmistus matemaatikaolümpiaadiks IV“ (Moodle keskkonnas, koosneb kaunis pikast testist ja 4 kontrolltööst, soovitav 9. – 11. klass, abiks ka matemaatikaõpetajale õpilaste olümpiaadiks ettevalmistamisel).

Programmi juht Hilja Afanasjeva

Ülemastme kursus „Arvuteooria“. (Vaadeldakse arvuteooria kõiki peamisi teemasid. Soovitatav õpilastele (alates 10. klass), kes on edukalt esinenud matemaatikavõistlustel) (täielikult veebipõhine – Moodle õpikeskkonnas)

Programmijuht Maksim Ivanov

VÕISTLUSED 

  • Oktoobris algab 3.-6. klassi õpilastele Kuubik.
  • Sügisene lahtine matemaatikavõistlus toimub juba 4. oktoobril

 Ka sel aastal on nooremas rühmas (10. kl ja nooremad) lahendamiseks 6 ülesannet, neist kaks esimest peaksid olema jõukohased ka 8. klassi õpilastele.

* Nupuvere lehekülg puhkab sel õppaastal, st uusi ülesandeid ei lisandu, aga kõik seni avaldatud materjalid on kättesaadavad.

Lisainfo  www.teaduskool.ut.ee ja www.math.olympiaadid.ut.ee