Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus korraldab 2014/2015 õppeaastal erinevate haridustasemete
õppijatele
loovtööde õpilaskonkursi „Lahe Asi“.

Konkursi sisu lähtub riikliku õppekava läbivast teemast „Tehnoloogia ja innovatsioon“.

Konkursi eesmärkideks on:

  • pakkuda õppijatele võimetekohast ning huvidest lähtuvat eneseteostuse võimalust
  • näidata oskuslikku tehnoloogiliste vahendite kasutamist
  • anda võimalus esitleda oma IKT-alaseid loovtöid ka laiemale ringile.

Konkursile oodatakse 5-19aastaste laste ja noorte põnevaid ning uudse lahendusega loovtöid, mida saab iseloomustada sõnaga „lahe asi“ ning millel on uute teadmiste saavutamist toetav väljund.

Tutvu kindlasti konkursil osalmise ja töödele esitatavate täpsemate tingimustega.  

Konkursile esitatav töö peab koosnema loovtööst ja digitaalsest arengumapist. Digitaalse arengumapi loomise toetuseks korraldati 11. septembril veebiseminar “Digitaalne arengumapp kui õppija arengut toetav töövahend“, mida saab järelevaadata Eesti haridustehnoloogide blogi rubriigist – Veebiseminaride arhiiv.

Konkursitööde esitamise lõpptähtaeg on 16. märts 2015.

Lahe asi