Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

23. septembril toimus koolis Noored Kotkad Tallinna maleva infotund 5. klasside õpilastele, mille järel on kõik huvilised oodatud rühma tegevusega liituma.

Noorte Kotkaste Tallinna malev on Kaitseliidu struktuuriüksuse Noored Kotkad Tallinnas tegutsev piirkondlik allüksus. Tallinna maleva juures tegutseb 2013. aasta sügisest 21. Kooli rühm, mille eesmärgiks on isamaalises vaimus kasvatada noormehi vaimselt ja kehaliselt terveiks Eesti kodanikeks. Rühma tuumik moodustati 2013. aastal praegustest 6. klasside noormeestest.

Rühma kokkusaamised (koondused) toimuvad igal teisipäeval kell 15:00-16:30 21. Kooli ruumis 105.
Lisaks korraldab rühm edaspidi ka väljasõite (muuseumite külastamised, õppepäevad, laskmised jms) ja laagreid. Samuti on noortel võimalik osaleda maleva üritustel ning kui nad on aktiivsed, siis ka vabariiklikel üritustel. Mis kõige olulisem – kogu tegevus on noorte jaoks tasuta!

Noorte Kotkaste 21. Kooli rühmapealik on Eesti Eruohvitseride Kogu esimees
kolonelleitnant (erus) Einar Laigna einar.laigna@eesti.ee, tel 58173063.
Rühmapealiku abi on vanemveebel (reservis) Silver Kollom silver@reservkorpus.ee.
Maleva poolne kontaktisik on noorteinstruktor Sälli Sedrik salli.sedrik@kaitseliit.ee, 5252231.

Rohkem infot maleva kohta:
Kodulehekülg: http://nktallinn.weebly.com/
Facebook: Noored Kotkad Tallinna malev

Noorkotkad_3

Noorkotkad_1