Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Eesti Tervishoiu Muuseum ja Eesti Teadusagentuur kutsuvad 14-19-aastaseid põhikoolis või gümnaasiumis õppivaid noori osalema õpilaste tervishoiu ja meditsiinialaste teadustööde konkursil.

Uurimisobjektiks võivad olla tervishoid, meditsiin ja nende valdkondade ajalugu. Konkursitööks on kirjalik uurimus.

Konkursi preemiafond on 1500 eurot. Välja antakse esimene (700), teine (500) ja kolmas (300) preemia.

Uurimuste esitamise tähtaeg on 1. märts 2015. Konkursitööd esitatakse Eesti Teadusagentuuri veebikeskkonnas ning sama uurimistööd on võimalik esitada ka teistele keskkonnas avatud konkurssidele (Õpilaste teadustööde riiklik konkurss ja Keskkonnaagentuuri uurimistööde konkurss).

PABERKANDJAL TÖÖ SAATA ADRESSIL:

Õpilastööde konkurss:

Eesti Tervishoiu Muuseum

Lai 28 Tallinn 10133

ELEKTROONILISELT ON VAJA ESITADA:

  • konkursi e-osalusvorm
  • juhendaja arvamus
  • töö autori CV

Osalusvorm asub aadressil: https://www.etag.ee/konkursid/

Osalusvorm avatakse 10. jaanuaril 2015. Elektrooniliselt saab tööd saata kuni 20 MB suuruse failina. Kui failid on suuremad, tuleb need kirjutada CD-le ja esitada koos töö paberversiooniga. Tuleb kindlasti kontrollida, et CD on töökorras ja sisaldab korrektset töö faili.

Abi ja informatsiooni saamiseks võib pöörduda Eesti Tervishoiu Muuseumi poole:
tel 6411333, 56636607, kalju@tervishoiumuuseum.ee.

Tervishoiu muuseum