Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Eesti Teadusagentuur ootab märtsikuus taas õpilaste teadustööde riiklikule konkursile töid, mis võivad olla koostatud nii humaniora, naturalia, realia kui ka socialia valdkonnas.

Konkursitööde esitamise tähtaeg on 2. märtsil 2015.
Oodatud on nii uurimuslikud, kui ka otsest praktilist väljundit omavad tööd.

Pane tähele seoses teema valikuga!
2015. aasta Euroopa Liidu noorte teadlaste konkurss toimub Milanos, kus paralleelselt peetakse ka maailmanäitust EXPO ning erandkorras pakuvad konkursi korraldajad võimalust osalejariikidel saata konkursile üks ekstra töö, mis on seotud EXPO teemaga: “Feeding the planet. Energy for life”.

Auhinnad

Konkursile saabunud töid hinnatakse põhikooli ja gümnaasiumi astmes eraldi ja hindamine toimub kahes voorus.
Lõppvooru pääsenute hulgast valitakse välja võitjad, kelle vahel läheb jagamisele preemiafond 11 400 eurot.
Rahalisi auhindu antakse välja ka esimese preemia pälvinud tööde juhendajatele.
Lisaks antakse välja mitmeid eriauhindu.

Premeeritute seast valitakse välja Eesti esindajad Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursile ning rahvusvahelisele teaduskonkursile Intel ISEF Ameerika Ühendriikides. Eriauhindadeks on veel osalemine noorte teadusnädalal Londonis ja noorte teaduslaagris Šveitsi alpides.

Konkursi auhinnad antakse üle Õpilaste Teadusliku Ühingu aastakonverentsil 24.-25. aprillil 2015 Tallinnas.
Uuendusena toimub konverentsi ajal ka posterettekannete voor, mille juhised edastatakse lähiajal.

Rohkem teavet konkursi ja osalemistingimuste kohta vaata Eesti Teadusagentuuri veebilehelt.

Konkursitööde esitamise keskkond avatakse hiljemalt 15. jaanuaril 2015 aadressil www.etag.ee/konkursid.

 

Millistest konkurssidest oma uurimistööga veel osa võtta?

Nagu juba tavaks saanud, saavad oma uurimistöid esitada veebikeskkonna www.etag.ee/konkursid kaudu ka need õpilased, kes võtavad osa Tartu Keskkonnahariduse Keskuse keskkonna-alaste uurimistööde konkursist (tööde esitamine ajavahemikus 1.11.2014-15.02.2015), lisainfo:  http://www.teec.ee/ ning Eesti Tervishoiu Muuseumi tervishoiu-alaste uurimistööde konkursist (tööde esitamise tähtaeg 1. märts 2015), lisainfo: http://www.tervishoiumuuseum.ee/et/.

Oluline on tutvuda neile konkursitöödele seatud tingimustega iga asutuse veebilehel eraldi!

Eesti Teadusagentuur
www.etag.ee