Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia kevadsemestri kursustele registreerumine on avatud
ja kestab 5. veebruarini. Õppetöö algab 7. veebruaril ning toimub nädalavahetuseti.

2015. õa kevadsemestri kursustele on oodatud põhikooli-, kutse- ja gümnaasiumiõpilased, kes sel korral saavad ennast täiendada rakenduspsühholoogia, fotograafia, rahvusvaheliste suhete, kommunikatsiooni, Vahemere kultuuride ja keele, Aasia kultuuri, Antropoloogia, käsitöö ja keemia alal. Vene keelt kõnelevatele noortele on eraldi välja pakkuda kursus „Käitumine kaamera ees“. Sel kevadel on esmakordselt kavas käsitöökursus „KäsiTeeb“, mis ei keskendu vaid traditsioonilisele käsitöötemaatikale vaid muuhulgas õpetab ka 3D printimist ning pidulike ürituste etiketti. Hoo saavad sisse ka eelmise sügissemestri kõige popimad „Rakenduspsühholoogia“ ja „Kommunikatsioon“. Õpilaste suhet kursustega iseloomustab ühe osalenu järgmine hinnang: „Õppepäeva lõpus võib olla tunne, et enam ei jõua kuulata, kuid nii huvitav on, et ei taha lasta ühelgi sõnal mööda minna.“

Õpilasakadeemia kursused on mõeldud gümnaasiumi- ja kutsekooli noortele, et soodustada elukutse teadlikumat valikut ning toetada tulevast kohanemist üliõpilasellu. Kursusi viivad läbi Tallinna Ülikooli õppejõud, lisaks oma valdkonna tipud väljastpoolt ülikooli. Tänaseks on Õpilasakadeemias õppinud ligi 4300 noort üle Eesti.

Kursuste kohta saab lisainfot Õpilasakadeemia kodulehelt www.tlu.ee/akadeemia.
Õpilasakadeemias on leitav ka Facebookist: www.facebook.com/akadeemia