Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

3.-5. veebruaril toimub G5 koolides traditstiooniline õpilasvahetus.

Õpilasesinduste poolt motivatsioonikirjade alusel välja valitud 9. klasside õpilased
saavad ühe koolipäeva veeta partnerkooli 10. klasside aine- ja valikainetundides
ning tutvuda koolieluga.

G5
G5 õpilasesinduste liit (tuntud ka kui G5) on Tallinna kesklinna koolide
õpilasesinduste liit, mille peamiseks sihiks on koolide koostöö arendamine,
ühisürituste korraldamine, huvitegevuse arendamine ja koordineerimine
ning õpilaskondade vahel tihedamate suhete loomine.

Liitu kuuluvad: