Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Eesti_Teadusagentuur

Konkursil võivad osaleda kõik kuni 19-aastased õpilased ja 1. kursuse üliõpilased kas üksi või kuni 3-liikmeliste meeskondadena.

Töid saab esitada neljas valdkonnas:

  • humaniora
  • naturalia
  • realia
  • socialia

Nii töö teema kui ka valdkonna valib õpilane ise. Oodatud on nii uurimuslikud (bioloogia, keemia, füüsika, matemaatika, sotsiaalne uurimus jm), ülevaatlikud (ajalugu, kirjandus, kodu-uurimus jm), kui ka otsest praktilist väljundit omavad tööd (näiteks mõni koolielu või õppetööga seotud äpp vms). Kõikidel juhtudel peab töö vastama koolis kehtivatele uurimistöö nõuetele. Loe lisa osalemistingimuste kohta!
Esitatud töö põhiosa peab olema valminud põhikoolis/gümnaasiumis õppimise ajal, mitte ülikoolis!

2015. a konkursi tähtaeg on 2. märtsil.

Selle aasta konkursil ei toimu enam tavapärast teist vooru, kus oma töid said suuliselt esitada vaid paremusjärjestuse paarkümmend tublimat õpilast. Selle asemel toimub 24. aprillil posterettekannete näitus, kuhu žürii ootab kuni 100 parima töö postrit. Eelneva töödega tutvumise ning kohapealsete intervjuude alusel valib žürii välja riiklike preemiate ning eripreemiate saajad. Preemiasaajad kuulutatakse välja 24. aprilli õhtul. Kogu õpilasteaduse pidu rohkete üllatustega toimub 24.-25. aprillini Tallinnas (koht täpsustub). Mõlemal päeval on üritus avatud ka külastajatele väljastpoolt – koolidele, õpilastele, õpetajatele ja teistele huvilistele.

Konkursi auhinnafond on 11 400 eurot.
Rahalisi auhindu jagub ka I preemia pälvinud tööde juhendajatele.

Premeeritute seast valitakse Eesti esindajad Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursile ning rahvusvahelisele teaduskonkursile Intel ISEF Ameerika Ühendriikides.

Igal aastal paneb Teadusagentuur omalt poolt välja eriauhinnad osalemiseks International Wildlife Reseach Week Šveitsi Alpides ja London International Youth Science foorumil Londonis.

Läbi aegade on eriauhindu välja andnud ka erinevad organisatsioonid ja asutused. 2014. aastal andsid eriauhinnad välja Teaduskeskus AHHAA, Tallinna Loomaaed ja Eesti Energia. Varem on eriauhindu välja andnud veel Eesti Ornitoloogiaühing, Eesti Noorte Teadlaste Akadeemia, Euroopa Noored, Eesti Lepidopteroloogide Selts ja Sihtasutus Archimedes.

2015. a Euroopa Liidu noorte teadlaste konkurss toimub Milanos, kus paralleelselt peetakse ka maailmanäitust EXPO ning erandkorras pakuvad konkursi korraldajad võimalust osalejariikidel saata konkursile üks ekstra töö, mis on seotud EXPO teemaga: “Feeding the planet. Energy for life”.

NB! Mitmed Eesti kõrgkoolid võtavad meie konkursil edukalt osalenud gümnaasiumilõpetajaid vastu väljaspool konkurssi. Täpsemat infot eritingimustel vastuvõtu kohta saab ülikoolide sisseastumisspetsalistidelt!

Õpilaste teadustööde konkursi eesmärgiks on julgustada noori teadusega tegelema juba enne ülikooli astumist. Konkursil osalemine annab hea võimaluse ennast proovile panna ja teistega võrrelda, kohtuda teiste sarnaste huvidega eakaaslastega nii Eestist, Euroopast kui ka mujalt maailmast.

Konkursi määruse ja vastavasisulise käskkirjaga tutvu lähemalt Eesti Teadusagentuuri veebilehe vahendusel!