Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Fotokonkurss „Mina ja riigikaitse“ ootab töid 15.maiks.

Eesti NATO Ühing koostöös Kaitseliidu Noorte Kotkaste ja Kodutütardega on välja kuulutanud koolilaste fotokonkursi „Mina ja riigikaitse“. Loomevõistluse eesmärgiks on tutvustada õpilastele riigikaitset ning mõista, mida riigi kaitsmine noorte jaoks tähendab. Võistlust toetavad NATO peakorter ja Haridus- ja Teadusministeerium.

Konkursil osalemiseks tuleb saata vastavateemaline foto koos selgitava tekstiga kuni 200 tähemärki. Iga osaleja saab saata vaid ühe foto, millele tuleb lisada allkiri, selgitav tekst ja foto tegemise aeg. Samuti võistleja kontaktandmed (nimi, õppeasutus, klass, telefon, e-post) kinnises ümbrikus, millele on märgitud töö nimetus. Foto pikem külg peab olema vähemalt 1000px, mis kindlustab foto trükikvaliteedi.

Loomekonkursi sihtrühm on 1-12. klasside õpilased ja hindamine toimub kolmes kategoorias: 1-4. klass; 5-9. klass ning 10-12. klass. Konkursil osaleja nõustub edaspidi töö kasutamise ja avalikustamisega seotud õiguste loovutamisega Eesti NATO Ühingule. Fotode taasesitamisel märgitakse ära autori nimi.

Võistlustöid hindab 7-liikmeline žürii, kes arvestab fotode teemale vastavust, vormistust, pildi kvaliteeti, originaalsust. Žürii hindab töid anonüümselt. Fotokonkursi võitjad kuulutatakse välja juunikuu 1. nädalal ning auhinnad antakse üle Võidupühale eelneval tööpäeval.

Fotokonkursi parimatest töödest luuakse näitus.

Võitjatega võetakse ühenduste e-posti teel.

Pildid tuleb tuua või saata andmekandjal (USB või DVD/CD) 15. maiks aadressile Valge 13, Tallinn 11415, Eesti.

Täpsem info:
Ursula Pensa, Eesti NATO Ühing
ursula.pensa@eata.ee
tel.6840681
mob.55687295