Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Kutsume kõiki kooliõpilasi osalema “Laste tervise kuu” joonistus- ja esseekonkursil!
Sellel aastal tähistab Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts oma 25. sünnipäeva. EAÜS on organisatsioon, mis ühendab arstiteaduse eriala õppivaid tudengeid, kelle unistuseks on, et ühel päeval elaksid maailma kõige tervemad ja õnnelikumad inimesed Eestis. Juubeliaasta sündmused ja kampaaniad on suunatud meie visiooni viimiseks ühiskonda laiemalt ning ehitamaks sildu seltsi senise 25 aasta töö ja ühiskonna tervise ja heaolu vahel. Selle heaks on meil kogu aasta vältel kavas mitmed erinevad ettevõtmised ning muuhulgas viime läbi tervisekuid septembrist aprillini. Septembri oleme pühendanud lastele ning selle raames korraldame kõikide vanuserühmade kooliõpilaste seas üleriigilise joonistus- ja esseekonkursi. Võistlusega soovime kaasata lapsi oma tervise kujundamisse, panna neid tervise teemadel arutlema ja kaasa mõtlema, lahendusi pakkuma ning samal ajal soovime koguda uusi värskeid ideid. Konkursi teemad on valitud just neid aspekte silmas pidades.
Konkursitöid hindavad arstiteaduskonna üliõpilased, arstid, tuntud kultuuritegelased ja asjatundjad.
Võistluse tulemused kuulutatakse välja novembri alguses. 13. novembril toimub tublimate tööde autoritele pidulik tänuüritus Tartus.


Teemad ja vanusegrupid:

1.-3. klass:

Ootame vabas tehnikas joonistusi ühel etteantud teemal.
Teemad:

 • Et maailma kõige tervemad ja õnnelikumad inimesed elaksid Eestis
 • Tervis ja tema sõbrad

4.-6. klass:

Ootame kuni 300-sõnalisi lühijutte ühel etteantud teemal.

Teemad:

 • Et maailma kõige tervemad ja õnnelikumad inimesed elaksid Eestis
 • Tervis ilma haiglata
 • Tuleviku tervis

7.-9. klass:

Ootame kuni 600-sõnalisi esseesid ühel etteantud teemal.

Teemad:

 • Et maailma kõige tervemad ja õnnelikumad inimesed elaksid Eestis
 • Kui mina oleksin tervishoiuminister
 • Eesti tervis – kelle vastutus?

10.-12. klass:

Ootame kuni 800-sõnalisi esseesid ühel etteantud teemal.

Teemad:

 • Et maailma kõige tervemad ja õnnelikumad inimesed elaksid Eestis
 • Riik kui rahva tervise hoidja
 • Eesti tervis – kelle vastutus?

Konkursil osaleja kinnitab, et tal on kõik vajalikud õigused loodud teose kasutamiseks, sealhulgas kõik vajalikud varalised ja isiklikud autoriõigused. Konkursil osaleja annab võistlustöö konkursile esitamisega tasuta, tähtajatu ning territoriaalselt piiramatu litsentsi EAÜSile teoste igakülgseks kasutamiseks EAÜSi omal äranägemisel, sealhulgas avaldamisel, trükkimisel jne. EAÜS ei kasuta käesoleva litsentsi alusel teoseid mistahes muul viisil, kui EAÜSi mittetulunduslike eesmärkide elluviimisel.

EAÜSi eesmärk on konkursi abil ja võistlustööde kasutamisega EAÜS-i poolt edendada rahvatervist. Õiguste rikkumistest palume EAÜSi teavitada e-posti aadressil: eays.juubel@gmail.com.
Võistlustöid ootame paberkujul kuni 30.09.2015 kaasa arvatud (postitempli kuupäev) aadressil:
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts
Pepleri 32
51010 Tartu
Jääme aktiivset osavõttu ootama!
Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts
www.eays.ee
Tel. 56260506