Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Hea Lapsevanem,

Tallinna Haridusamet viib kõikides Tallinna üldhariduskoolides läbi 3., 6., 8., ja 11 klasside õpilaste, lastevanemate, õpetajate seas rahulolu küsitlust, mille eesmärk on analüüsida kõikide Tallinna üldhariduskoolide suundumusi tervikuna ning hinnata õppijate, lapsevanemate, õpetajate rahulolu hariduse eri aspektidega – kuidas vastavad õppe sisu ja saavutatud tulemused ootustele, kuidas toetavad koolid elukestvaks õppeks vajalikke oskusi ja hoiakuid, milline on tagasiside õpikeskkonnale, sotsiaalsete suhetele ja tugiteenustele.

Soovime Teilt tagasisidet oma lapse kooli kohta. Küsimustikule vastamine võtab aega keskmiselt 20 minutit. Teie arvamus on väga oluline meile, sest selle põhjal saame Teie lapsele luua hea kooli keskkonna ning toetada teda haridusteel!

Ootame Teie tagasisidet 4 päeva jooksul!

Link ankeedile on SIIN.