Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

tööinspektsioon
Hea koolipere!

Suvi on lähenemas ja paljudel noortel on plaan suvel tööle minna, et raha teenida. Lisaks uutele kogemustele ja kõigele muule põnevale võivad aga kaasneda töötamisega ka ohud, mida noored veel märgata ei oska. Mida varem noortele neist rääkida, seda parem, et kujuneks välja harjumus riske märgata ja neid ennetada.

Tööinspektsioon on viimastel aastatel kontrollinud, kas alla 18-aastaste töötajate töötingimused vastavad töölepingu seaduses sätestatud nõuetele ning teavitanud tööandjaid alaealiste töötamisega seotud erinõuetest. Kontrollid ettevõttes on näidanud, et alaealiste töötingimused ei vasta sageli kehtivatele seadustele. Ühelt poolt on see tingitud tööandjate teadmatusest, aga vahel eiratakse seadusi ka sihilikult. Teisalt näitab see, et noored ise ei tea oma õigusi või ei teadvusta, millised võivad olla ebakorrektselt sõlmitud töösuhte tagajärjed.

Selleks, et töölepingu teemat noortele lähemale tuua, koostas Tööinspektsioon 2015. aasta lõpul elektroonse õppevahendi 13-17 aastastele noortele tööotsimise ja alustamisega seotud oluliste teemade mõistmiseks. Mängulises võtmes tutvustatakse eakohase ametikoha valimist, tööintervjuul esitatavaid tüüpilisi küsimusi, töölepingu sõlmimist ja töötingimuste sobivuse kontrollimist. Teises, väiksemas mängus saab kontrollida, kas erinevates ametites töötavatel noortel on ikka korrektsed töölepingud ja –tingimused. Õppevahendit saab iga noor proovida kodus, aga see võib olla ka õpetajale abimaterjaliks koolitundides.

Õppevahend on kättesaadav Tööinspektsiooni kodulehelt. Samuti leiab töölepingu ja teiste tööelu oluliste teemade kohta lisainfot Tööelu portaalist www.tooelu.ee.

Tööinspektsioon soovib kõigile noortele tarkust tööturule sisenemisel ning edukaid tööotsinguid.
Heade soovidega,

Maret Maripuu
Tööinspektsioon
Peadirektor