Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

14. oktoobril võõrustab kool Ukraina Lvivi haridusasutuste ja haridusosakondade juhte.
Ümarlauas tutvustab direktor Meelis Kond Eesti haridussüsteemi, riigi, kohaliku omavalitsuse ja kooli vastutusalasid ning koostöövorme erinevate huvigruppide vahel.

ERASMUS+ projektis osalevad õpetajad ja õppejõud 8 erinevast riigist külastavad õppetunde ning
osalevad vestlusringis õpilaste, õpilasesinduse presidendi ja õpetajatega.

Delegatsioonidele tutvustavad koolimaja ja õppekorraldust 12B klassi õpilasgiidid.

Käesoleval õppeaastal on kooli külastanud ja kogemusi vahetanud Ungari, Euroopa haridusinspektorite ühenduse SICI 13 riigi konverentsikülalised, ERASMUS+ õpetajad ja õppejõud ning Iisraeli koorijuhtide delegatsioonid.

Käsitletud on terviklikku sisehindamisprotsessi, tulemusnäitajate kasutamist, võrdlusandmete kogumist ning rahulolu-uuringuid ja õppimise-õpetamise parendusvõimalusi.