Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Pesapuu on me kool, mille oksad on täis
linnupoegadest siutsuvaid-säutsuvaid pesi …

Hea lapsevanem!

Meie kool tähistas 2. oktoobril oma 113. aastapäeva.
Õppesuunad, traditsioonid, õppe kvaliteet, ettevõtlikkus ja koostöö on põhiväärtused, mis loovad 21. koolist omanäolise ja konkurentsivõimelise kooli Tallinnas.

Eelmisel õppeaastal toetasid paljud lapsevanemad Tallinna 21. Kooli Arengu Edendamise Ühingu kaudu erinevaid ettevõtmisi ja koolielu tegevusvaldkondi, mille eest teile suur, suur tänu!

Laekunud toetustega oli võimalus hankida teatmeteoseid, tellida teadusajakirju raamatukokku; toetada kultuuri- ja kunstinädala, kevad- ja jõulukontsertide korraldamist; õpilaste tunnustamist; digitaristu (uue arvutiklassi rajamine, wifi tugevdamine) ning õpikeskkonna kaasajastamist (24 istepinki koridoridesse), raamida 1980ndatel kooli muretsetud graafilised lehed, mis moodustavad väljapaneku vana māja koridorides läbi 4 korruse.

Kooli uue arenguperioodi eesmärgid ja väljakutsed on seotud muutunud õpikäsituse, õpilaste digipädevuste, kaasaegsete ja innovaatiliste õpimudelite rakendamise, õpikeskkonna ning digitaristu parendamisega.

Selleks, et edukalt jätkata ja täita arengueesmärke, õppida turvalises õpikeskkonnas, luua kõikidele õpilastele kaasaegseid õpitingimusi, õpiväljundeid, kasutada erinevaid õppemeetodeid ja õppevahendeid-õpivara, pöördub hoolekogu lastevanemate poole palvega jätkata erinevate kooli jaoks oluliste ettevõtmiste ja tegevuste toetamist, mille tarvis paraku napib vahendeid kooli eelarvest.

Toetust vajame 2016/2017 õppeaastal õpikeskkonna parendamiseks: arendavate ja strateegiliste mängude hankimiseks, huvitava, lõbusa ning turvalise koolipäeva sisustamiseks, puutetundliku ekraani paigaldamiseks tunniplaani ja söögivahetundide ning muutuste info operatiivseks edastamiseks, kajastamiseks;
tahvelarvutite ostmiseks (37 tk), et arvuteid saaks kasutada terve klass korraga, mistahes ainetunnis;
kaasaegsete õppevahendite, sh e-õpikute ja programmide hankimiseks;
raamatukogufondi täiustamiseks-kaasajastamiseks: teadus-, noorsoo- ja uudiskirjanduse tellimiseks;
õpilaste tunnustamiseks omaloomingus, spordis, projektitöödes, ettevõtlikkuses, huvitegevuses silmapaistnutele.

Võimaluse korral ootame Teie toetust ja panust Tallinna 21. Kooli Arengu Edendamise Ühingu arveldusarvele EE652200221001194794, Swedbank.

Igasugune toetussumma on teretulnud. Toetaja võib märkida maksekorraldusel, millise tegevuse toetamiseks tuleb toetussummat kasutada. Kui on soov ühingut toetada igakuiselt, on pangas võimalik sõlmida otsekorraldusleping. Kui toetussumma makstakse juriidilise isiku poolt, siis tasutud summat ei maksustata erisoodustusmaksuga.

Aitäh, senised ja uued toetavad lapsevanemad!

Ühise sünergiaga loome uusi väärtusi, koos suudame olla tulemuslik,
huvitav, inspireeriv ja ettevõtlik – kaasaegsetel õpimudelitel õppiv kool.

Tänuga

Jaak Lind
Hoolekogu esimees