Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

“Suurbritannia kogemuse kaasamine noorte spordivabatahtlikkuse ja noorsootöö arendamiseks läbi spordi“

Projekti raames viiakse ellu järgmised tegevused:
Töötatakse välja mudel ja käivitatakse noorte spordivabatahtlike liikumine Eestis;
Töötatakse Suurbritannia kogemust arvesse võttes välja koolipõhiste spordi- ja spordivabatahtlike klubide (nn kämpus-klubide) mudel ja piloteeritakse seda kahes koolis Eestis;
Korraldatakse partnerite õppereis Suurbritanniasse sealsete kogemustega vahetuks tutvumiseks 15.01-18.01.2017;
Koolides ja noortekeskustes korraldatakse 20 spordi- ja spordivabatahtlikkuse loengut koos ühistreeningu, näidis-kehalise kasvatuse tunni ja/või mõne spordiala tutvustusega;
Tulemuste levitamiseks ja projekti kandepinna ning mõju saavutamiseks korraldatakse rahvusvaheline foorum.
Tallinna 21. Kool on koos GAG-iga projekti partner eelkõige kui pilootkool, kus koolipõhise spordi- ja spordivabatahtlike klubi (nn kämpus-klubi) mudelit testida ning osaleda Spordikohvikutes.

  • Aeg: 2016, september – 2017, detsember
  • Sihtgrupp: gümnaasium , 8. ja 9. klasside õpilased
  • Partnerid: Spordiaasta MTÜ, Koolispordi Liit, Tallinna Ülikool, Tallinna 21. Kool, Gustav Adolfi Gümnaasium, Youth Sport Trust Inglismaalt ja Ettevõtlike Noorte Koda JCI.
  • Töökeel: eesti keel
  • Õpetajad: projekti koordinaator Pille Juus, kehalise kasvatuse õpetajad, huvijuhid, TLÜ mentor
  • Eesmärk: luua koolis spordivabatahlike klubi (~ 100 liiget), kes on abis Eestis toimuvatel spordiüritustel
  • Infovahetus: suhtlus – FB grupp, pildid – Instagram, andmed – google.docs
  • Tegevused: koolis toimuvad üritused; 2017.a. toimuvad spordiüritused Tallinnas, Eestis; London MM 4.-13.08.2017
  • www.scult.com/estonia; www.facebook.com/ScultEstonia

Toimunud üritus:
Meie kooli esimene Spordikohvik toimus 30. novembril, kus käis rääkimas Pille Muni, kes tutvustas vabatahtliku tegevust ja sellega seonduvat. Võimalus oli küsida küsimusi, jagada oma kogemusi ning olla aktiivne kaasarääkija. Pärast seda liiguti võimlasse näidistreeningule, mille viis läbi meie kooli vilistlane Merle Antson.