Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Üleriigiline eesti kirjanduse olümpiaad „Eesti nüüdiskirjandus võrdlevas kontekstis“  jaguneb eel- ja lõppvooruks.
Eelvoorus kandideerivad järgmised meie kooli õpilased arutleva kirjandiga (8. klass) või uurimistööga (9.-11. klass), mis tuli kirjutada 2-3 teose põhjal.

8A:

  • Calista Krass „Erivajaduse teema noortekirjanduses“
  • Susanna Antsmäe „Kooliprobleemide teema noortekirjanduses“
  • Andre Otti „Kaotusvalu noorteraamatutes“
  • Laura Ustav „Vanemate mõju noorsookirjanduses“
  • Anna-Britt Lubja „Kaotus noorsookirjanduses“

Juhendaja Külliki Kaju

8B:

  • Ran-Aron Viitkar „Miks Eesti on üks väiksema religioosse suhtumisega riike?“

Juhendaja Merle Kaldjärv

9A:

  • Moon Lokk „Noorele lugejale suunatud filosoofia ulmekirjanduses“
  • Paula Mõik „Eksistentsiaalse kirjanduse sõnum noorele lugejale“

Juhendaja Külliki Kaju

11A:

  • Paul Johannes Kalda “Düstoopilise ilma teadusliku ja tehnoloogilise arengu ja ühiskonnakorra mõju tulevikuinimestele Aldous Huxley’ romaani „Hea uus ilm“ ja Meelis Friedenthali romaani „Kuldne aeg“ näitel“.

Juhendaja Leelo Valgma