Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Pesapuu on me kool, mille oksad on täis
linnupoegadest siutsuvaid-säutsuvaid pesi

Hea XXI Kooli lapsevanem!

2017/2018 õppeaasta on tähtis aasta meie riigi ja kooli elus. Tähistame Eesti Vabariigi 100 sünnipäeva ja läheme vastu kooli 115. aastapäevale. Ka meie vana armas koolimaja tähistab ümmargust 95. aastapäeva.

Traditsioonid, isamaalisus, kvaliteet, ettevõtlikkus, kriitiline mõtlemine, koostöö on põhiväärtused, mis loovad meie koolist omanäolise ja konkurentsivõimelise kooli nii Tallinnas kui kogu Eestis. Meie tuntus rahvusvaheliselt on oluliselt kasvanud: kooli külastab aasta jooksul kümneid hariduse asjatundjate delegatsioone, kes on vaimustustes kooli keskkonnast ja siin tehtavast tööst, õpilastest ja õpetajatest.

Eelmisel õppeaastal toetasid paljud lapsevanemad Tallinna XXI Kooli Arengu Edendamise Ühingu kaudu erinevaid ettevõtmisi ja koolielu tegevusvaldkondi, mille eest teile suur, suur tänu!

Laekunud toetustega oli võimalus hankida teatmeteoseid, tellida teadusajakirju raamatukokku; toetada nüüd juba üle 30. aasta kestnud kultuuri- ja kunstinädala tegemisi, kevad- ja jõulukontsertide korraldamist; parimate  õpilaste tunnustamist õppeaasta lõpul; arendada digitaristut (arvutiklassis sisustamine kaasaegse koolimööbliga, täiendav tahvelarvutite soetamine) ning õpikeskkonna kaasajastamist (rühmatöö lauad ja  istepingid koridoridesse).

Kooli uue arenguperioodi eesmärgid ja väljakutsed on seotud muutunud õpikäsituse, õpilaste digipädevuste, kaasaegsete ja innovaatiliste õpimudelite rakendamise, õpikeskkonna ning digitaristu parendamisega.

Selleks, et edukalt jätkata ja täita arengueesmärke, õppida turvalises õpikeskkonnas, luua kõikidele õpilastele kaasaegseid õpitingimusi, kasutada erinevaid õppemeetodeid ja õppevahendeid-õpivara, pöördub hoolekogu lastevanemate poole palvega jätkata erinevate kooli jaoks oluliste ettevõtmiste ja tegevuste toetamist, mille tarvis paraku napib vahendeid kooli eelarvest.

Toetust vajame 2017/2018 õppeaastal ennekõike õpikeskkonna arendamiseks ja kaasajastamiseks:

  • arendavate ja õppesuundi (inglise keel, muusika, robootika-ettevõtlus, loodusained) toetavate õppevahendite muretsemiseks;
  • täiendavate  IT vahendite soetamiseks ja arenduste teostamiseks;
  • raamatukogufondi täiustamiseks-kaasajastamiseks: teadus-, noorsoo- ja uudiskirjanduse tellimiseks;
  • õpilaste tunnustamiseks omaloomingus, spordis, projektitöödes, ettevõtlikkuses, huvitegevuses silmapaistnutele.

Võimaluse korral ootame Teie toetust ja panust Tallinna 21. Kooli Arengu Edendamise Ühingu arveldusarvele EE652200221001194794, Swedbank.

Igasugune toetussumma on teretulnud. Toetaja võib märkida maksekorraldusel, millise tegevuse toetamiseks tuleb toetussummat kasutada. Kui on soov ühingut toetada igakuiselt, on pangas võimalik sõlmida otsekorraldusleping. Kui toetussumma makstakse juriidilise isiku poolt, siis tasutud summat ei maksustata erisoodustusmaksuga.

Aitäh, senised ja uued toetavad lapsevanemad!

Üheskoos loome uusi väärtusi, koos suudame olla tulemuslik, huvitav, inspireeriv ja ettevõtlik kool.

XXI koolist XXI sajandi haridus!

Lugupidamisega,

Jaak Lind
Hoolekogu esimees