Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

TTÜ Mektory Tehnoloogiakoolis algab 17. veebruaril põnev programmeerimise kursus edasijõudnutele!

Varasemate programmeerimiskogemustega gümnasiste ootame kursusele „Programmeerimine Pythonis edasijõudnutele“, mille läbimisel oskavad õpilased muu hulgas koostada baastasemel graafilisi kasutajaliideseid ja koostada Pythoni programme.
Info ja registreerimine: https://www.ttu.ee/projektid/mektory-est/kooliopilasele-4/kursused-18/gumnaasiumile/

Keskkonna temaatikast huvitatud noortele pakume alates 3. märtsist toimuvat kursust „Puhtam keskkond kaasaegsete tehnoloogiliste vahenditega“, milles osalejad saavad teada, kuidas saab kaasaegseid tehnoloogilisi vahendeid ära kasutada selleks, et meil oleks puhtam elukeskkond.
Info ja registreerimine: https://www.ttu.ee/projektid/mektory-est/kooliopilasele-4/kursused-18/gumnaasiumile/

Lisaks on algamas uus ja põnev kursus 9. – 12. klassides õppivatele füüsikahuvilistele noortele. Kursus „Õhus on elektrit – praktiline pilguheit alalisvoolu maailma“ on mõeldud kõikidele nendele, kes soovivad täiendada oma teadmisi elektri valdkonnas. Kursusel saavad õpilased läbi viia mitmeid põnevaid katseid, mille tulemusel suudavad nad paremini seostada labori- ja igapäevaelu.
Info ja registreerimine: https://www.ttu.ee/projektid/mektory-est/kooliopilasele-4/kursused-18/gumnaasiumile/