Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Hea XXI Kooli lapsevanem, vilistlane, sõber!

2017/2018 õppeaasta oli koolile edukas, mida kinnitavad koolile osaks saanud tunnustused: Euroopa ettevõtlik kool 2017 ja Tegus kool 2018, samuti neli õpetajat said tiitli Tallinna aasta õpetaja 2018. Tulemused õppe- ja kasvatustegevuses olid samuti igati arvestatavad.

Traditsioonid, isamaalisus, kvaliteet, ettevõtlikkus, kriitiline mõtlemine, koostöö on põhiväärtused, mis loovad meie koolist omanäolise ja konkurentsivõimelise kooli nii Tallinnas kui kogu Eestis. Meie tuntus rahvusvaheliselt on oluliselt kasvanud: kooli külastas möödunud õppeaastal üle 90 hariduse asjatundjate delegatsiooni, kes on vaimustustes kooli keskkonnast, -kultuurist ja siin tehtavast tööst, õpilastest ja õpetajatest, nende koostööst, võõrkeelte oskusest. Eelmisel õppeaastal toetasid paljud lapsevanemad Tallinna XXI Kooli Arengu Edendamise Ühingu kaudu erinevaid ettevõtmisi ja koolielu tegevusvaldkondi, mille eest teile suur, suur tänu!
Laekunud toetustega oli võimalus hankida täiendavalt muusika instrumente, tellida teadusajakirju raamatukokku; toetada kultuuri- ja kunstinädala tegemisi, kevad- ja jõulukontsertide korraldamist; parimate õpilaste tunnustamist õppeaasta lõpul; kaasajastada õpikeskkonda

Kooli uue arenguperioodi eesmärgid ja väljakutsed on seotud muutunud õpikäsituse, õpilaste digipädevuste, väärtuskasvatuse, õpikeskkonna turvalisuse ja varustatuse parendamisega.
Selleks, et edukalt jätkata ja täita arengueesmärke, õppida turvalises õpikeskkonnas, luua kõikidele õpilastele kaasaegseid õpitingimusi, kasutada erinevaid õppemeetodeid ja õppevahendeid-õpivara, pöördub hoolekogu lastevanemate poole palvega jätkata erinevate kooli jaoks oluliste ettevõtmiste ja tegevuste toetamist, mille tarvis paraku napib vahendeid kooli eelarvest.

Toetust vajame 2018/2019 õppeaastal ennekõike järgmistes valdkondades:

  • koos vilistlastega uue, kaasaegse kontsertklaveri muretsemine aulasse;
  • aktiivse koolipäeva kontseptsiooni elluviimiseks õuealale spordi- ja mänguvahendite paigaldamine;
  • turvakaamerate süsteemi kaasajastamine;
  • õpilaste tunnustamine, kes on silma paistnud omaloomingus, spordis, olümpiaadidel, projektides jms.

Võimaluse korral ootame Teie toetust ja panust Tallinna 21. Kooli Arengu Edendamise Ühingu arveldusarvele EE652200221001194794, Swedbank.

Igasugune toetussumma on teretulnud. Toetaja võib märkida maksekorraldusel, millise tegevuse toetamiseks tuleb toetussummat kasutada. Kui on soov ühingut toetada igakuiselt, on pangas võimalik sõlmida otsekorraldusleping. Kui toetussumma makstakse juriidilise isiku poolt, siis tasutud summat ei maksustata erisoodustusmaksuga.