Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Soovijatel on võimalik kandideerida vabadele õppekohtadele 2.-4. klassides.

Sooviavaldused palume saata info@21k.ee hiljemalt 12.06.2023 ning lisada juurde senist õppeedukust tõendavad väljavõtted eKoolist, eelmise õppeaasta tunnistus jms. Vestlused ja vastuvõtu testid toimuvad 14.06.2023.

Täpsem info antakse kandideerijatele täiendavalt teada.