Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Pesapuu on me kool, mille oksad on täis
linnupoegadest siutsuvaid-säutsuvaid pesi

Hea Tallinna XXI Kooli lapsevanem, vilistlane, sõber!

 XXI Kool on tulevikku vaatav, valikuterohke ja avastamisrõõmu pakkuv kool.

Koostöö ja ettevõtlikkus, kui kooli olulised põhiväärtused, toetavad õppetööd, aktiivset tunnivälist- ja huvitegevust, kus eestvedavat rolli kannavad nii õpetajad, õpilasorganisatsioonid kui õpilastest koolielu edendajad.

Kool tähistab läbi kogu õppeaasta kooli 120. ja koolimaja 100. sünnipäeva erinevate ürituste ja ettevõtmistega. Nagu tavapäraselt, kuulutame välja parimad õpilased ja õpetajad erinevates nominatsioonides vastavalt kooli ja linna autasude statuutidele. Käesoleval aastal pälvisime Tallinna aasta tegija, Tallinna aasta põhikooliõpetaja ja Tallinna aasta klassijuhataja tiitlid.

Eelmisel õppeaastal toetasid paljud lapsevanemad ja vilistlased kooli Arengu Edendamise Ühingu kaudu erinevaid ettevõtmisi ja koolielu tegevusvaldkondi. Suur tänu kõigile annetajatele!

Laekunud toetustega oli võimalus soetada uut koolimööblit, digivahendeid, tellida teadusajakirju raamatukokku, toetada kultuuri- ja kunstinädala tegemisi, tunnustada parimaid õpilasi ja õpetajaid.

Selleks, et edukalt jätkata ja täita püstitatud arengueesmärke, õppida turvalises ja võimaluste rohkes õpikeskkonnas, pöördub hoolekogu lastevanemate, vilistlaste ja kooli sõprade poole palvega jätkata kooli jaoks oluliste ettevõtmiste toetamist, mille tarvis paraku kooli eelarvest ainuüksi ei piisa.

2023/2024. õppeaastal vajame toetust eelkõige tegevusteks järgmistes valdkondades:

  • õpikeskkonna kaasajastamine, ennekõike vananenud koolimööbli väljavahetamiseks;
  • ainekabinettide-laborite uuendamine ja õppevahendite/materjalide täiendamiseks;
  • õpilaste tunnustamine, kes on silma paistnud ettevõtlikkuses, omaloomingus, spordis, olümpiaadidel, projektides jms;
  • vahendite hankimine aktiivseteks tegevusteks vahetundides;
  • laste-, noorte-, ja uudiskirjanduse ning teadusajakirjanduse hankimiseks raamatukokku.

Võimaluse korral ootame Teie toetust ja panust Tallinna 21. Kooli Arengu Edendamise Ühingu arveldusarvele EE652200221001194794, Swedbank.

Igasugune toetussumma on teretulnud. Toetaja võib märkida maksekorraldusel, millise tegevuse toetamiseks tuleb toetussummat kasutada. Kui on soov ühingut toetada igakuiselt, on pangas võimalik sõlmida otsekorraldusleping. Kui toetussumma makstakse juriidilise isiku poolt, siis tasutud summat ei maksustata erisoodustusmaksuga.

Aitäh, senised ja uued toetajad!

Üheskoos loome uusi väärtusi, koos suudame olla tulemuslik,
huvitav, inspireeriv ja ettevõtlik kool.

XXI koolist XXI sajandi haridus!

Lugupidamisega

Kalmer Kikas
Hoolekogu esimees