Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Innove Rajaleidja on üle-eestiline võrgustik, mis pakub tasuta õppenõustamist lapsi haridusteel toetavatele täiskasvanutele – vanematele, õpetajatele, tugispetsialistidele jt.

Õppenõustamise käigus selgitavad õppenõustajad välja lapse õppimise või käitumisega seotud probleemid, mis takistavad tema edukat haridusteed. Seejärel annab Rajaleidja last ümbritsevatele täiskasvanutele nõu, kuidas lapse arengut ja toimetulekut toetada, õpet ja kasvatust korraldada ning milliseid tugiteenuseid laps püsivalt vajab.

Kui õppenõustamise käigus selgub, et lapsele sobiva haridustee korraldamiseks on vaja ametlikku otsust ehk haldusakti (nt lasteaias sobitus- või erirühma määramiseks, koolimineku edasilükkamiseks, koolis lihtsustatud õppe rakendamiseks), siis sellise otsuse teeb lapsevanema taotluse alusel kolmest Rajaleidja tugispetsialistist koosnev kooliväline nõustamismeeskond.

Kui koolis või lasteaias juhtub õnnetus, mis takistab tavapärase õppetegevusega jätkamist, siis pakuvad meie kriisimeeskonnad haridusasutustele kriisiabi. Nõustame kõiki osapooli, juhendame õpetajaid ja valmistame ette õpilastega keerulistest teemadest rääkimiseks, kurbade uudiste teatamiseks.

Rajaleidjasse võiks pöörduda, kui lapse probleemiga on lasteaias või koolis juba tegeletud, kuid vajatakse edasisi nõuandeid, haldusotsust hariduskorralduslikeks muudatusteks, erapooletut hinnangut. Pöörduja võib olla lapsevanem, õpetaja, tugispetsialist, kohaliku omavalitsuse töötaja või vajadusel ka laps ise. Meie poole pöördumiseks ei ole vaja suunamist, kuid lapsevanemal on nõustamisele registreerimiseks vaja teada lapse nime ja isikukoodi, anda nõusolek oma lapse isikuandmete töötlemiseks ning võtta vastuvõtule kaasa kooli või lasteaia poolne iseloomustus.

Asukoht ja üldkontaktid:

Innove Rajaleidja Tallinnas
aadress: Lõõtsa 4, 11415 Tallinn (II korrus).
telefon: 735 0700
koduleht: www.rajaleidja.ee/pohjaeesti
Rajaleidja Facebooki lehekülg
Spetsialistide kontaktid keskuste kaupa leiab Rajaleidja kodulehelt