Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Tegevused ja ettevõtmised Tallinna 21. Koolis 2021/2022

Tervist edendav koolTervis, liikumine, koolisport 2021-2022 Tallinn

Tallinna teema-aasta 2021-22 on KOOLISPORDI AASTA, mis on jaotatud teemakuudeks

Kalendrikuu Teemakuu Kuu fookus, käsitletavad teemad
September Liikumiskuu Liikumisaktiivsuse suurendamine ning turvalise liikluskultuuri edendamine (ohut koolitee).
Oktoober Vaimse tervise kuu Vaimse tervise ja heaolu toetamine (tunnete mõistmine, tasakaalu hoidmine, ärevuse ja stressi leevendamine, toimetulek minapildi ja probleemidega, õnnelik olemine, iseenda aktsepteerimine). Terves kehas terve vaim!
November Märkamise ja heaolu kuu Positiivse sotsiaalse keskkonna loomine ning (küber)kiusamise märkamine ja ennetamine.
Detsember Puhkuse ja une kuu Puhkuse ja taastumise olulisuse tähtsustamine, läbipõlemise ennetamine.
Jaanuar Tervisliku toitumise kuu Tasakaalustatud ja mitmekesise toitumise populariseerimine.
Veebruar Olümpiakuu Spordi roll igapäevaelus läbi aja.
Märts Vitamiinikuu Vaimse tervise tasakaalu hoidmine vaimse tervise viie vitamiini abil. Tasakaal on peaasi!
Aprill Südamekuu Südametervise hoidmine. Naer on terviseks!
Mai Keskkonnakuu Tervist edendava keskkonna arendamine ning värskes õhus liikumine ja õppimine tervise toetamiseks.

Häid mõtteid liikumiseks igas koolipäevas

Liikuma kutsuv kool – ideepank

Vigutusvõimlemine. Martin Kõrv ja Viive Ernesaks

Harjutused peale ja kaelale

Harjutused rindkerele, seljale ja kõhule

Harjutused kogu kehale

Harjutused alakehale

Harjutused õla- ja käepiirkonnale

Töö istuvas asendis – Pius, Niinemets, Kall

Töö seisvas asendis – Pius, Niinemets, Kall

Tervisenõukogu eesmärk

Kooli tervisenõukogu eesmärgiks on korraldada ja suunata sihipäraselt laste tervislikuks arenguks ja kasvuks vajalikke tegevusi, et parandada õpilaste tervist ja üldist elukvaliteeti.

Tervise ja ohutuse ning teabekeskkonna teemade käsitlemise eesmärk on toetada õpilase kujunemist ja arengut vaimselt, emotsionaalselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline teadlikult järgima tervislikku eluviisi, käituma turvaliselt ning kaasa aitama tervist edendava keskkonna kujundamisele.

Tervisliku eluviisi kujunemist koordineerib kooli tervisenõukogu.

Tervisenõukogu koosseis

Direktori käskkiri nr 1-2/11
29.09.2021

 • Kristiina Tiits – loodusainete õpetaja, esimees
 • Riina Otsus – bioloogia õpetaja
 • Kärt Laur – algklasside õpetaja
 • Ave Arutamm – kehalise kasvatuse õpetaja
 • Mirjam Nõmme – sekretär-juhiabi
 • Jana Kilg – terviseõde

2020/2021. õppeaasta läbiv terviseteema on VAIMNE HEAOLU.

Projektid ja tegevused õpilastele

 1. “Kaitse End ja Aita teist” koostöös Päästeameti Põhja päästekeskusega
  Osalevad: 6A, 6B, 6C, 6D
  Kestus oktoober 2021 – mai 2022
 2. Spordinädal
  Osalevad: koolipere.
  Kestus: 23.-30. september 2021
 3. Koolitus “Laste hammast tervishoid” koostöös Kliinik 32 ja Eesti Haigekassaga
  Osalevad 5. või 8. klassid
  Kestus: 1x õppeaastas (sügis) 2021/2022
 4. Evakueerimisõppused
  Osalevad: 1.-12. klassid
  Kestus: 1x õppeaastas
 5. Doonoripäev koostöös Põhja-Eesti Verekeskusega
  Osalevad: 12. klassid (18. aastased)
  Kestus: 1x õppeaastas (aprill)
 6. „Kiusamisest vabaks“ teematunnid
  Osalevad: koolipere
  Kestus: september 2021 – mai 2022 kord kuus

II Sport, sportmängude turniirid

 1. Osavõtt spordiringide tööst
  Osalevad: 1.-12. klassid
  Kestus: pidev
 2. Tantsu-, võimlemis- ja liikumiskavade võistlus
  Osalevad: 5.-12. klassid
  Kestus: 1x õppeaastas
 3. Talispordipäevad
  klassiti: uisutamine, suusatamine
 4. Tervise-, liikumis/matka – ja spordipäevad
  Osalevad: 1.-12. klassid
  Kestus: 2-3x õppeaastas
 5. Õuevahetunnid
  Osalevad: 1.-2. klassid
  Kestus: oktoober-mai; pidev
 6. Suusabuss
  Osalevad: algklassid
  Kestus: jaanuar-märts 2022

III Uurimistööd terviseteemade tähtsustamiseks ja analüüsimiseks

Osalevad: gümnaasium
Kestus: oktoober 2021 – mai 2022

IV Aktiivõppepäevad

 1. Esmaabikursus ja sidumise praktikum Osaleb: 5. klass
  Kestus: 1x õppeaastas
 2. Muuseumitunnid (Tervishoiumuuseum, Eesti Loodusmuuseum, Tallinna Loomaaed, Energia Avastuskeskus, Jääaja keskus, Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskus, Lennusadam, Kultuurikilomeeter jne)
  Osalevad: I–III kooliaste ja gümnaasium
  Kestus: 1–3 korda õppeaastas
 3. Õppekäigud matka-, tervise- ja loodusradadel
  Osalevad: I-III kooliaste ja gümnaasium
  Kestus: 1-2 korda õppeaastas

V Turvaline koolipäev

Koolielul hoiab silma peal Inspitsiendigrupp, eesmärk:

 • kaasõpilaste mõjutamine tervisliku eluviisi jälgimiseks;
 • vajadusel esmaabi osutamine;
 • turvalise koolikeskkonna tagamine igas koolipäevas, koolikaaslaste suunamine ja selgitustöö.

VI Terviseõe infotunnid õpilastele

Soovituslikud, klassijuhataja soovil

 1. Hammaste tervishoid; hügieen (1. klass)
 2. Tervislik toitumine (2. klass)
 3. Füüsiline aktiivsus (3. klass)
 4. Käte hügieen (4. klass)
 5. Esmaabi – haavade sidumine (5. klass)
 6. Rühihäirete ennetamine (6. klass)
 7. Päevarežiim (7. klass)
 8. Esmaabi – elustamine (8. klass)
 9. UUS! Vaimne heaolu (kõikidele vanustele)

VII Koolipsühholoogi infotunnid õpilastele

Soovituslikud, klassijuhataja soovil alates 4. klassist

 1. Leiame koolirõõmu.
 2. Hoiame vaimset tasakaalu.

VIII Sisekoolitused õpetajatele-personalile

 1. Tegevused kriisi-ja äkkrünnaku olukorras.
 2. Evakueerimisõppused.
 3. Õppimine ja õpetamine digiajastul.
 4. Sportimisvõimalused personalile: ujumine, vesiaeroobika.
 5. “Looduse kool” kevaditi – matkad ja õpperajad.

IX Mõttepooltunnid lastevanematele

 1. Lapse arengu müüdid ja mõistatused.
 2. Miks noored hakkavad tarvitama narkootikume; käitumis- ja sõltuvushäired.
 3. Virtuaalelu võlud ja valud.
 4. Teadlik hammaste eest hoolitsemine.
 5. Kuidas toetada last ja olla temaga usalduslikes suhetes.
 6. Laste toitumine.
 7. Naljast kriminaalmenetluseni.

X Parendus- ja ennetustöö

 1. Koolitoidu menüü jälgimine ja parendamine.
 2. Koolipuhvetis pakutava tervisliku menüü parendamine, ettepanekud.
 3. Söökla ja koolipuhveti keskkonna parendamine.
 4. Rahuloluküsitlus koolitoitlustuse kohta – oktoober 2021.
 5. Toimuvad temaatilised toidupäevad – kunstinädal, vastlapäev.
 6. Õpetajate vaktsineerimine gripi vastu – oktoober 2021.

Viimati muudetud: 29.09.2021