Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Tegevused ja ettevõtmised Tallinna 21. Koolis 2020/2021

Tervisenõukogu eesmärk

Kooli tervisenõukogu eesmärgiks on korraldada ja suunata sihipäraselt laste tervislikuks arenguks ja kasvuks vajalikke tegevusi, et parandada õpilaste tervist ja üldist elukvaliteeti.

Tervise ja ohutuse ning teabekeskkonna teemade käsitlemise eesmärk on toetada õpilase kujunemist ja arengut vaimselt, emotsionaalselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline teadlikult järgima tervislikku eluviisi, käituma turvaliselt ning kaasa aitama tervist edendava keskkonna kujundamisele.

Tervisliku eluviisi kujunemist koordineerib kooli tervisenõukogu järgmises koosseisus:

Tervisenõukogu koosseis

Direktori käskkiri  nr 1-2/6
24.09.2019

 • Kristiina Tiits, inimeseõpetuse õpetaja, esimees
 • Riina Otsus, bioloogia õpetaja
 • Helina Nael, algklasside õpetaja
 • Ave Arutamm, kehalise kasvatuse õpetaja
 • Mirjam Nõmme, sekretär- juhiabi
 • Jana Kilg, terviseõde

2020/2021. õppeaasta läbiv terviseteema on VAIMNE HEAOLU.

Projektid ja tegevused õpilastele

 1. “Kaitse End ja Aita teist” koostöös Päästeameti Põhja päästekeskusega
  Osalevad: 6A, 6B, 6C, 6D
  Kestus oktoober 2020 – mai 2021
 2. Spordinädal
  Osalevad: koolipere.
  Kestus: 23.-30. september 2020
 3. Koolitus “Laste hammast tervishoid” koostöös Kliinik 32 ja Eesti Haigekassaga
  Osalevad 5. või 8. klassid
  Kestus: 1x õppeaastas (sügis) 2020/2021
 4. Evakueerimisõppused
  Osalevad: 1.-12. klassid
  Kestus: 1x õppeaastas
 5. Doonoripäev koostöös Põhja-Eesti Verekeskusega
  Osalevad: 12. klassid (18. aastased)
  Kestus: 1x õppeaastas (aprill)
 6. „Kiusamisest vabaks“ teematunnid
  Osalevad: koolipere
  Kestus: september 2020-mai 2021 kord kuus

II Sport, sportmängude turniirid

 1. Osavõtt spordiringide tööst
  Osalevad: 1.-12. klassid
  Kestus: pidev
 2. Tantsu-, võimlemis- ja liikumiskavade võistlus
  Osalevad: 5.-12. klassid
  Kestus: 1x õppeaastas
 3. Talispordipäevad
  klassiti: uisutamine, suusatamine
 4. Tervise-, liikumis/matka – ja spordipäevad
  Osalevad: 1.-12. klassid
  Kestus: 2-3x õppeaastas
 5. Õuevahetunnid
  Osalevad: 1.-2. klassid
  Kestus: oktoober-mai; pidev
 6. Suusabuss
  Osalevad: algklassid
  Kestus: jaanuar-märts 2020

III Uurimistööd terviseteemade tähtsustamiseks ja analüüsimiseks

Osalevad: gümnaasium
Kestus: oktoober 2020 – mai 2021

IV Aktiivõppepäevad

 1. Esmaabikursus ja sidumise praktikum Osalevad: 5. ja 8. klass
  Kestus: 1x õppeaastas
 2. Muuseumitunnid (Tervishoiumuuseum, Eesti Loodusmuuseum, Tallinna Loomaaed, Energia Avastuskeskus, Jääaja keskus, Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskus, Lennusadam, Kultuurikilomeeter jne)
  Osalevad: I–III kooliaste ja gümnaasium
  Kestus: 1–3 korda õppeaastas
 3. Õppekäigud matka-, tervise- ja loodusradadel
  Osalevad: I-III kooliaste ja gümnaasium
  Kestus: 1-2 korda õppeaastas

V Turvaline koolipäev

Koolielul hoiab silma peal Inspitsiendigrupp, eesmärk:

 • kaasõpilaste mõjutamine tervisliku eluviisi jälgimiseks;
 • vajadusel esmaabi osutamine;
 • turvalise koolikeskkonna tagamine igas koolipäevas, koolikaaslaste suunamine ja selgitustöö.

VI Terviseõe infotunnid õpilastele

Soovituslikud, klassijuhataja soovil

 1. Hammaste tervishoid; hügieen (1. klass).
 2. Tervislik toitumine (2. klass).
 3. Füüsiline aktiivsus (3. klass).
 4. Käte hügieen (4. klass).
 5. Esmaabi – haavade sidumine (5. klass).
 6. Rühihäirete ennetamine (6. klass).
 7. Päevarežiim (7. klass).
 8. Esmaabi – elustamine (8. klass).
 9. UUS! Vaimne heaolu (kõikidele vanustele)

VII Sisekoolitused õpetajatele-personalile

 1. Tegevused kriisi-ja äkkrünnaku olukorras.
 2. Evakueerimisõppused.
 3. Õppimine ja õpetamine digiajastul.
 4. Sportimisvõimalused personalile: ujumine, vesiaeroobika.
 5. “Looduse kool” kevaditi – matkad ja õpperajad.

VIII Mõttepooltunnid lastevanematele

 1. Lapse arengu müüdid ja mõistatused.
 2. Miks noored hakkavad tarvitama narkootikume; käitumis- ja sõltuvushäired.
 3. Virtuaalelu võlud ja valud
 4. Teadlik hammaste eest hoolitsemine.
 5. Kuidas toetada last ja olla temaga usalduslikes suhetes.
 6. Laste toitumine.
 7. Naljast kriminaalmenetluseni.

IX Parendus- ja ennetustöö

 1. Koolitoidu menüü jälgimine-parendamine
 2. Koolipuhvetis pakutava tervisliku menüü parendamine, ettepanekud
 3. Söökla ja koolipuhveti keskkonna parendamine.
 4. Rahuloluküsitlus koolitoitlustuse kohta – mai 2021
 5. Toimuvad temaatilised toidupäevad – kunstinädal, vastlapäev
 6. August 2020 Covid-19 testimine õpetajatele
 7. 23.09. 2020 Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti koroonaviiruse teemaline seminar koolidele
 8. 7.oktoober vaktsineerimine gripi vastu