Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Katsed elukohajärgselt kooli suunatud lastele toimuvad neljapäeval, 13. juunil 2024.

Katsetel hinnatakse:

  • vokaalseid võimeid – õpilasel peab olema ette valmistatud üks või kaks laulu, mille ta esitab a cappella;
  • muusikalist mälu – klaveril esitatud meloodia kuulamine ja järele laulmine, kolm näidet erinevas helikõrguses nii duur- kui moll-helilaadis;
  • rütmitunnet – rütmiharjutuste koputamine, õpetaja koputab, õpilane koputab järele;
  • helilaadi taju – meloodia lõpetamine, õpetaja mängib ühe fraasi klaveril ja õpilane lauldes lõpetab fraasi, küsimus-vastus;
  • harmoonilist kuulmist – intervallide kuulamine ja järele laulmine, õpetaja mängib intervalle klaveril ja õpilane peab kuuldud helid eristama ja järele laulma.

Iga ülesande eest on võimalik saada 5 punkti, kokku 25 punkti.

Muusikakatsel osalemiseks palun valida sobiv kellaaeg: Registreerumine muusikakatsetele. Registreerumise tähtaeg on 12. juuni.

Katsel osalemiseks tulla valitud ajal õpilasega vastava ruumi juurde ja oodata kutsumist.

Muusikakatse tulemused teatakse hiljemalt 19. juunil registreerumisel sisestatud lapsevanema meiliaadressile.


Registreerumisega seotud tehniliste murede korral palun võtke ühendust epostiaadressil vastuvott@21k.ee.
Sisulistes küsimustes pöörduda õppealajuhataja Valentina Taliaru poole valentina.taliaru@21k.ee.


Viimati muudetud: 21.05.2024