Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Tallinna 21. Koolis avatakse 2018/2019 õppeaastal tasuline pikapäevarühm 1. ja 2. klasside õpilastele.

Tallinna Haridusameti 17.08.2018 käskkirja nr HA-4/60 „Tallinna munitsipaalkoolide tasulise pikapäevarühma ühe tunni õppetasu kehtestamine“ on kehtestatud  pikapäevarühma ühe tunni (60 minutit) õppetasuks 1 euro.

Lapsevanemate avaldused pikapäevarühmaga liitumiseks palume esitada 12. septembriks 2018 e-postile valentina.taliaru@21k.ee.

Avalduses palume märkida täpsed päevad ja kellaajad, millal laps rühma töös osaleb, lisaks lapsevanema kontaktandmed.

Leping lapsevanemaga sõlmitakse septembrikuu jooksul.

Pikapäevarühma arve esitatakse lapsevanemale uue kuu alguses eelmise kuu kohta e-posti teel.

Pikapäevarühma töö algab 17. septembril ruumis 115. Rühm töötab igal tööpäeval kell 12.00 – 17.00.

Väljavõte direktori 17.09.2015.a. käskkirjaga nr 1-2/15 kinnitatud Tallinna 21. Kooli päevakavast:

1.1. Pikapäevarühma ajakava:

  1. 12.00 – 14.00 – kogunemine, mängutund / vaba tegevus
  2. 14.00 – 14.45 – liikumistund, sportlikud tegevused võimlas / jalutuskäik õues
  3. 14.45 – 15.00 – söömine
  4. 15.00 – 16.00 – õppimine
  5. 16.00 – 17.00 – loovtegevuste tund
  6. 17.00 – kojuminek

Pikapäevarühma õpilaste toitlustamine toimub iga päev kell 14.45. Uue kuu algul esitab toitlustaja AS Tuleleek lapsevanemale arve, mille aluseks on eelmise kuu söögikordade arv.

Pikapäevarühm lõpetab tegevuse 7. juunil 2019.