Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Tallinna 21. Koolis avatakse 2019/2020 õppeaastal tasuline pikapäevarühm 1. ja 2. klasside õpilastele.

Tallinna Haridusameti juhataja 10.05.2019 käskkirjaga nr HA-4/32 on kehtestatud  pikapäevarühma ühe tunni (60 minutit) õppetasuks 1 euro ja 15 senti.

Lapsevanemate avaldused pikapäevarühmaga liitumiseks palume esitada 10. septembriks 2019 e-postile dokumendid@21k.ee.

Avalduses palume märkida täpsed päevad ja kellaajad, millal laps rühma töös osaleb, lisaks lapsevanema kontaktandmed.

Leping lapsevanemaga sõlmitakse septembrikuu jooksul.

Pikapäevarühma arve esitatakse lapsevanemale uue kuu alguses eelmise kuu kohta e-posti teel.

Pikapäevarühma töö algab 03. septembril ruumis 115.

Palun esimesel nädalal õpilase päevikusse kirjutada rühmas viibimise täpne aeg ja info söömise kohta. Rühm töötab igal tööpäeval kell 12.00–17.00.

Väljavõte direktori 17.09.2015.a. käskkirjaga nr 1-2/15 kinnitatud Tallinna 21. Kooli  päevakavast:

1.1. Pikapäevarühma ajakava:

  1. 12.00 – 14.00 – kogunemine, mängutund / vaba tegevus
  2. 14.00 – 14.45 – liikumistund, sportlikud tegevused võimlas / jalutuskäik õues
  3. 14.45 – 15.00 – söömine
  4. 15.00 – 16.00 – õppimine
  5. 16.00 – 17.00 – loovtegevuste tund
  6. 17.00 – kojuminek

Pikapäevarühma õpilaste toitlustamine toimub iga päev kell 14.45. Uue kuu algul esitab toitlustaja AS Tuleleek lapsevanemale arve, mille aluseks on eelmise kuu söögikordade arv.

Pikapäevarühm lõpetab tegevuse 10. juunil 2020.