Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Tallinna 21. Koolis avatakse 2017/2018 õppeaastal tasuline pikapäevarühm 1. ja 2. klasside õpilastele.

Tallinna Haridusameti juhataja 23.05.2016 käskkirjaga nr HA-4/26 on kehtestatud  pikapäevarühma ühe tunni (60 minutit) õppetasuks 92 senti (0,92 eurot)

Lapsevanemate avaldused pikapäevarühmaga liitumiseks palume esitada 13. septembriks 2017 e-postile info@21k.ee

Avalduses palume märkida täpsed päevad ja kellaajad, millal laps rühma töös osaleb, lisaks lapsevanema kontaktandmed.

Leping lapsevanemaga sõlmitakse septembrikuu jooksul.

Pikapäevarühma arve esitatakse lapsevanemale uue kuu alguses eelmise kuu kohta e-posti teel.

Pikapäevarühma töö algab 18. septembril ruumis 115. Rühm töötab igal tööpäeval kell 12.00 – 17.00.

Väljavõte direktori 17.09.2015.a. käskkirjaga nr 1-2/15 kinnitatud Tallinna 21. Kooli päevakavast:

1.1. Pikapäevarühma ajakava:

  1. 12.00 – 14.00 – kogunemine, mängutund / vaba tegevus
  2. 14.00 – 14.45 – liikumistund, sportlikud tegevused võimlas / jalutuskäik õues
  3. 14.45 – 15.00 – söömine
  4. 15.00 – 16.00 – õppimine
  5. 16.00 – 17.00 – loovtegevuste tund
  6. 17.00 – kojuminek

Pikapäevarühma õpilaste toitlustamine toimub iga päev kell 14.45. Uue kuu algul esitab toitlustaja AS Tuleleek lapsevanemale arve, mille aluseks on eelmise kuu söögikordade arv.

Pikapäevarühm lõpetab tegevuse 1. juunil 2018.