Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Müts ja kindad

Tallinna 21. Kooli liputoimkond on õpilasorganisatsioon, mille peamiseks ülesandeks on esitada, valvata ja kaitsta Tallinna 21. Kooli lippu ja vajadusel riigilippu lähtudes Euroopa kultuuritraditsioonidest ja Eesti lipu seadusest.

Liputoimkond on vabatahtlikest 10.-12. klasside noormeestest koosnev pidevalt tegutsev riviline üksus, mis on läbinud vastava väljaõppe ning andnud piduliku vande. Üksust juhivad liputoimkonna ülem ja tema asetäitja, kes on ka ise üksuse liikmed. Ettevalmistus toimub vilistlasest instruktori juhendamisel, kelle kaudu allutakse gümnaasiumi huvijuhile ja kooli direktorile. Liputoimkonnal on oma rivikord, mis erineb mõnevõrra Eesti Kaitseväe omast, kuid on sellega ühildatav, samuti on olemas oma vorm.

Liputoimkonna ülesannete hulka kuuluvad lippude paigutamine aula lipulooži või nende toomine aulasse; lipuvalve; osalemine Üksik-Sidepataljoni mälestusmärgi juures kooli ees koos Eesti Kaitseväega toimuvatel tseremooniatel, lipuheiskamistel Pika Hermanni torni juures rahvuslikel tähtpäevadel ja osavõtt laulupidude rongkäikudest. Vajadusel osaleb koos liputoimkonnaga Tallinna 21. Kooli trummiüksus täies koosseisus või üks selle liige kui liputoimkonna trummipoiss.

Liputoimkond tegutseb 1997. aastast ning on osalenud protokolli ja etiketi koolitustel demonstratsioonidega nii Tallinnas kui väljaspool. 2009. a. novembris oli liputoimkonnal au saada Eesti Vabariigi haridus- ja teadusministrilt hr. Tõnis Lukaselt tänukiri rahvusvärve ja -lippu väärtustavate esinemiste eest rahvuslikel üritustel.

Oma teenistusega loodab Tallinna 21. Kooli liputoimkond tutvustada viisakust ja austust Eesti Vabariigi ja oma kooli sümboolika vastu ning näidata isiklikku eeskuju lugupidamisega selle vastu, mida need sümbolid esindavad.

Liputoimkonna X koosseis

 • Hugo Johannes Visnapuu – ülem
 • Rasmus Käsper – ülema asetäitja
 • Rauno Arike
 • Torm Järvelill
 • Karl-Matthias Madis
 • Aleksandr Popkov
 • Marten Joonas Ruut

Liputoimkonna X koosseisu vande andmise tseremoonia 31. mail 2019

 • Instruktor – Kahrut Eller vil!
 • Kontakt: huvijuht Maarika Paun, maarika.paun@21k.ee

Trummirivi V koosseis

 • Karl Rudolf Kunnas – trummivanem
 • Rudolf Aavik

Liputoimkonna ja trummirivi varasemad koosseisud

Varasemad koosseisud

Liputoimkonna IX ja trummirivi IV koosseis 2017
Liputoimkonna IX ja trummirivi IV koosseis aasal 2017
 

Liputoimkonna liikmed annavad kooli lipule piduliku vande
 

Lehvivate Värvide all (ehk lahti rullitud lipuga) liigutakse alati rivikorras
 

Vabariigi Presidendi kingitud lippudega Otepääl 05.06.2009
 

Laulupeorongkäigus suures koosseisus ja koos trummipoistega 2009
 

Silent Drill on vigurmarssimine ilma muusika ja käsklusteta
 

Mälestustseremoonia Sidepataljoni monumendi juures kooli ees. Pildil ka Kaitseväe orkester.