Supported languages
Follow us

2. oktoobril 2017 saab Tallinna 21. Kool 114 aastaseks.

Pesapuu on me kool,
mille oksad on täis
Linnupoegadest siutsuvaid-säutsuvaid pesi.

Pesapuu on me kool
ja kui aeg saab kord täis
lendu tõuseme tuhandekesi!

Kooli iseloomustus

Tallinna 21. Kool on sajandivanune haridust ja haritust väärtustav kool, kus järjepidevuse kandjaks on kooli traditsioonid ja õppesuunad.

2016/2017 õppeaastal on koolis 42 klassikomplekti, kus õpib 1316 õpilast:

  • I kooliastmes – 361 õpilast
  • II kooliastmes – 360 õpilast
  • III kooliastmes – 276 õpilast
  • Gümnaasiumis – 319 õpilast

ja õpetab 81 õpetajat.

Soovime, et õppimise ja õpetamise koosmõju tulemusena kujuneks isiksus, kellel on tahe ennast arendada ja õppida, võime analüüsida iseennast, suhestada end ümbritsevasse tegevuskeskkonda ja tunnetada eetilis-kultuurilisi põhiväärtusi.

Koolielu aitab huvitavamaks muuta õpilaste aktiivne osalemine klassivälises aine- ja huvialategevuses, mida toetab teotahteline õpilasesindus (ÕE).

Kooli moto ja põhiväärtused