Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Algab järjekordne konkurss Benjamin Franklini stipendiumi taotlemiseks 16. – 18. aastastele keskkoolide ja gümnaasiumide õpilastele.

B. Franklini stipendiumi võitja sõidab 2012. aasta juulis USAsse ja esindab Eestit neljanädalases programmis ühes 45-50 välisriigi ja 10 USA esindajaga. Programmi korraldab USA Välisministeerium ning katab ka kõik sõidu ja osalemisega seotud kulud .

Konkurss on tihe ning saatkonnal on olnud suur rõõm saada tuttavaks kümnete väga tublide noorte inimestega, kellel lisaks headele õpitulemustele on aktiivne ellusuhtumine, tõsine huvi maailmas toimuva vastu, soov panustada oma riigi ja kogukonna heasse käekäiku ning oskus väljendada oma mõtteid ka inglise keeles.

2010. aastal esindas Eestit Karoline Kelder Pärnu Sütevaka Gümnaasiumist ja
2011. aastal Linda Liis Eek Tartu Miina Härma Gümnaasiumist.

Eelmiste aastate kogemuse põhjal saab öelda, et finaali ehk siis intervjuuvooru jõudmiseks on vaja kandidaadil ankeedi kaudu oma sobivust Franklini stipendiumile konkreetselt ja täpselt esitleda. Vestlusvooru kutsub komisjon 15 parimat, kellest valitakse kaks (üks põhi ja üks varukandidaat) USA Välisministeeriumi komisjonile edastamiseks.

Täpsem info programmist ja kandideerimisest ning taotlusvorm stipendiumi taotlejatele.