Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Sotsiaalministri määrusega sätestatakse:

Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:

  1. miinus 20 °C ja madalam 1.-6. klassis;
  2. miinus 25 °C ja madalam 7.-9. klassis.

Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti meteoroloogia ja hüdroloogiainstituudi veebilehel www.emhi.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.

» Vaata ka: sotsiaalministri määrus “Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele”