Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Katsetele saab registreeruda 1. märtsist kuni 15. märtsini 2012 ühiskatsete infosüsteemis http://katsed.tln.edu.ee/

Praktiliste tööde tulemused ja vestlustele kutsumine avalikustatakse infosüsteemis alates 30. märtsist 2012.

Vestlused toimuvad kolmes voorus vastavalt õpilase märgitud kooli eelistustele:

  • vestluste I voor (kool, mis on märgitud 1. eelistusena) 02. – 05. aprill 2012;
  • vestluste II voor (kool, mis on märgitud 2. eelistusena) 09. – 13. aprill 2012;
  • vestluste III voor (kool, mis on märgitud 3. eelistusena) 16. – 20. aprill 2012.

Vestlustele kaasa võtta isikut tõendav dokument ning klassitunnistus või kooli poolt kinnitatud tunnistuse koopia.

Vaata ka: Tallinna 21. Kooli vastuvõtu tingimused ja kord – Vastuvõtt 10. klassi (lk 3-4), LISA 1 (lk 5-7) ja LISA 2 (lk 8-9).

NB! Taotleda vabastust praktilistest töödest ning kandideerida ainult vestluse ja lõputunnistuse alusel on võimalus vaid neil õpilastel, kes on 8. klassides osalenud või 9. klassis kutsutud järgmiste üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvooru: bioloogia, emakeel, füüsika, astronoomia, geograafia, keemia, looduteadused, matemaatika, lingvistika, ajalugu, ühiskonnaõpetus.

Praktilistest töödest vabastuse saamiseks peab õpilane end registreerima ühiskatsetele kuni 8. märtsini 2012.

Praktilistest töödest vabastamise või mittevabastamise otsusest teavitatakse õpilast hiljemalt 12. märtsil 2012.

19. märtsil 2012. aastal kell 10.00 korraldavad Tallinna 21. Kool, Tallinna Reaalkool, Tallinna Inglise Kolledž ja Gustav Adolfi Gümnaasium 9. klasside õpilastele gümnaasiumisse ühised sisseastumiskatsed.

Katsed viiakse läbi kõigis neljas koolis samaaegselt. Registreerudes genereerib ühiskatsete infosüsteem õpilastele personaalse kandideerija koodi, milles on märgitud testide sooritamise koht.

Nimetatud koolis tuleb kohal olla kell 9.30 ning kaasas peab olema isikut tõendav dokument, ühiskatsete infosüsteemist kandideerija koodi väljatrükk, kirjutus- ja joonestusvahendid, kalkulaator, vahetusjalatsid.