Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

1. juunil tunnustas Õpilasesindus kooli päikeselisimaid ja töökamaid aineõpetajaid ja tõelisi koostööpartnereid. Kooli juhtkonna ja Tiigrihüppe Sihtasutuse poolt said ära märgitud parimad ja aktiivseimad IKT rakendajad ja e-õppijad.

Oma hinnangu tööka ja päikeselise õpetaja ning tõelise koostööpartneri valikul andsid kõik 1. – 12. klasside õpilased. Ei omanud tähtsust, kas õpetaja õpetab kogu klassi või ühte rühma, kohtub ainetunnis kord nädalas või enam.

PÄIKESELINE ÕPETAJA
• hoolivus ja abivalmidus
• tolerantsus ja rõõmsameelsus
• motiveerimine ja tunnustamie

TÖÖKAS ÕPETAJA
• kaasaegsed õppemeetodid ja vahendid
• õppematerjalide seostamine eluga
• individuaalne juhendamine (olümpiaadid, õpiabi)
• praktilise tegevuse väärtustamine õppetöös
• tööde õigeaegne parandamine ja tagastamine ning analüüs

TÕELINE KOOSTÖÖPARTNER
• õpilaste huvide ja võimetega arvestamine
• vastastikune koostöö

Õpilaste hinnangul õpetajad 2011/2012 1   – 3 kl 4   – 6 kl 7   – 9 kl gümnaasium
Päikeseline õpetaja Ulla Jõgi Kaja Kadarik Kaja Kadarik Tiina Koit
Töökas õpetaja Koidu Sillang Aili Salum Eve Sildnik Eve Sildnik
Tõeline koostööpartner Leelo Miilen Margit Peterson Ester Barkala Marju Tapfer

Lisaks pälvisid kooli juhtkonna ja Tiigrihüppe Sihtasutuse tunnustuse:
Kaja Kadarik kui parim IKT ja e-õppe programmide kasutaja ja innukaim tiigriõppija 2011/2012. õppeaastal.
Riina Otsus uue õpikeskkonna Moodle aktiivse rakendamise eest ning infojuht
Siim Luha
kooli IKT taristu ja IT toe osutamise eest.

Õpilasesinduse algastusel toimus õpetajate tunnustamine juba 8. aastat ja auhinnad õpetajatele valmivad kunstiringi õpilaste poolt. Õpilasesinduse president 1992/92 Mart Relve lisas omalt poolt auhinnalauale maiustusi. Tublidele e-õppijatele panid teemakohased meened välja e-Õppe Arenduskeskus ja Tiigrihüppe Sihtasutus. Viimane premeeris aktiivseid tiigriõppijaid maitsva tordiga.

Palju õnne!