Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Käesoleval aastal sai meie kool suure tunnustuse osaliseks pälvides Tallinna haridusasutuste kvaliteediauhinna „Hea õpikeskkonnaga kool 2012“ ja 3000 eurot koolikeskonna parendamiseks.

Konkursiga väärtustavad korraldajad lapsekesksust, eestvedamist, töötajate arendamist ja kaasamist, pidevat õppimist, innovatsiooni, partnerluse arendamist ning sotsiaalset vastutust.


2011/2012 õppeaasta tulemustest

I kooliastmes õppis 277 õpilast, kellest 129 lõpetas kooliaasta kiituskirjaga, s.t kõik ained, k.a hoolsus ja käitumine hinnatud 5 vääriliselt. Kiituskaart (kuni kaks nelja tunnistusel) omistati 81 õpilasele ning hinnetega 4 ja 5 lõpetas klassi 122 õpilast.

II kooliastmes – õpilasi 279
Kiituskirju – 51
Kiituskaarte – 56
Tunnuskirju – 2
Hinnetele 4 ja 5 õppis 157 õpilast

III kooliastmes – õpilasi 297
Kiituskirju – 31
Kiituskaarte – 31
Tunnuskirju – 5
Hinnetele 4 ja 5 õppis 131 õpilast

Gümnaasiumis (10. – 12. kl) – õpilasi 200
Tunnuskirju 6
Hinnetele 4 ja 5 õppis 27 õpilast

12. klassides – 89 õpilast
Hõbemedaliga lõpetajaid – 2
Ainekiituskirju – 52
Hinnetele 4 ja 5 õppis 22 õpilast