Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

 „Kes võõrkeeli ei tunne, ei oska väärtustada ka oma emakeelt“

                                                             Johann Wolfgang von Goethe

Alates 2001. aastast tähistatakse iga aasta 26. septembril Euroopa keeltepäeva.

Euroopa Liidus on 23 ametlikku ja töökeelt. Need on: bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari keel.

Esimene ühenduse õigusakt, millega määrati kindlaks ametlikud keeled, võeti vastu 1958. aastal. Sellega kehtestati ühenduse ametlikeks ja töökeelteks hollandi, itaalia, prantsuse ja saksa keel, mis olid tol ajal liikmesriikides räägitavad keeled. Alates sellest ajast on vastavalt riikide ühinemisele ELiga kasvanud ka ametlike ja töökeelte arv. Ametlikke keeli on siiski vähem kui liikmesriike, kuna mitmes riigis räägitakse sama keelt – saksa keel on riigikeeleks 6 euroopa riigis.

Euroopa Komisjon kasutab peamiste menetluskeeltena inglise, prantsuse ja saksa keelt. Kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse austamine ning keeleõppe kättesaadavus igaühe jaoks on põhimõtted, mis kuuluvad Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu alustalade hulka. Mitmest keelest arusaamise oskus, samuti võõrkeelte rääkimise oskus aitab kodanikel ennast teostada nii sotsiaalses plaanis kui ka kutsealaselt.


Meie koolis tähistatakse keeltepäeva tõlkevõistlusega, mille tulemused teatati kooliraadios 26. septembril kell 14.00.