Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Taas on õpilastel võimalus osaleda olümpiaadidel, et  panna oma teadmised proovile, saada juurde uusi teadmisi ning kogemuse võrra rikkamaks.

Olümpiaadid toimuvad  2012/2013. õppeaastal 23 erinevas õppeaines ja erinevates voorudes.

Neist oktoobrist veebruarini saavad Tallinna õpilased osaleda ülelinnalistes koolivoorudes ja ajavahemikus detsember – aprill ülelinnalistes piirkonnavoorudes.  Olümpiaadide üleriigilised  lõppvoorud toimuvad oktoobrist maikuuni.

Täpsema info leiad kooli kodulehe rubriigist – Õppetöö http://21k.ee/oppetoo/olumpiaadid/


Rahvusvahelised olümpiaadidalustavad
oktoobris  ja lõpetavad augustis. Tallinna õpilased on igal aastal osalenud Eesti koondiste liikmetena rahvusvahelistel olümpiaadidel.

2011/2012. õppeaastal tunnustati Tallinna koolide õpilaste teadmisi  8 kuld-, 7 hõbe- ja 9 pronksmedaliga.

Palju õnne õpilastele ja õpetajatele – juhendajatele!

 

Ülelinnalised olümpiaadid e piirkonnavoorud toimuvad 17 erinevas õppeaines. Õpilastel on võimalik piirkonnavoorudes  osaleda läbi ülelinnaliste koolivoorude või eelregistreerimisega.

Olümpiaadide ülelinnalised koolivoorud toimuvad järgmistes õppeainetes:

bioloogia   9.10 – 7. novembril 2012
geograafia   9. novembril 2012
matemaatika   27. novembril 2012
keemia   5. detsembril 2012
füüsika   10. detsembril 2012
õpioskused   11. – 25. veebruaril 2013

Eelregistreerimisega piirkonnavoorud
 e ülelinnalised olümpiaadid:

saksa keel   7. detsembril 2012
inglise keel   7. detsembril 2012
informaatika   15. detsembril 2012
emakeel   9. veebruaril 2013
vene keel (võõrkeelena)   16. veebruaril2013
lingvistika   23. veebruaril 2013
majandus   2. märtsil 2013
käsitöö– ja kodundus   7. märtsil 2013
tööõpetus   7. märtsil 2013
loodusteadused   9. märtsil 2013

Üleriigilised olümpiaadid, millel osalemiseks tuleb esitada eelnevalt kirjalik töö üleriigilisele žüriile – ülikoolile:

vene keel (emakeelena)
eesti keel (võõrkeelena)
eesti kirjandus
usundiõpetus
filosoofia
soome keel

Olümpiaadide kirjalike tööde esitamise tähtajad on kirjas juhendites, mis paiknevad aadressil: http://olympiaadid.haridus.ee  > 2012/2013. õppeaasta  > õppeained