Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Juubeliürituste tähtsamad sündmused on kooli laulupidu
Tallinna Lauluväljakul, kontsert-aktused, õpilaskonverents,
spordivõistlused ja vilistlasõhtu.

Juubeliks tahame koostada ja välja anda uusi infomaterjale,
milleks on eesti- ja inglisekeelsed infovoldikud ning ülevaatefilm.

Koolis pildistatakse ja filmitakse aprillikuus,
teostajateks vilistlastest-lapsevanematest võttegrupp.

Uuendame ka kooli meened, mida tunnustati
õpilaste kavandidkonkursi parimate töödena.

Loomisel on tuntud ja tunnustatud vilistlaste fotogalerii,
mis lisab väärikust kooliloole ja ilmestab meie koolimaja.

Nii kinnitame pälvitud tunnustust “Hea õpikeskkonnaga kool”,
Tallinna Haridusasutuste kvaliteediauhind 2012.

Kooli juhtkond