Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Poliitikauuringute Keskus Praxis ja Eesti Noorsootöö Keskus kutsuvad kõiki noori vanuses 15–26 osalema ideekonkursil “Kuidas aidata NEET-noori?”

Eestis on hinnanguliselt ligemale 40 000 noort, kes ei õpi ega tööta. Neid noori kutsutakse NEET-noorteks. NEET-nooreks sattumise põhjuseid on pea sama palju kui on neid noori – igaühel on oma lugu ja oma mured. Ometigi on ühiskonna ülesandeks teha kõik selleks, et selliste noorte hulk väheneks ja et kõik noored leiaksid väärilise koha elus.

Kutsumegi noori endid välja pakkuma võimalikke lahendusi, kuidas ennetada NEET-nooreks sattumist ning millist abi peaks pakkuma nendele noortele siis kui ollakse silmitsi mittetöötamise ja mitteõppimisega.

Esseevormis ideekavandeid oodatakse hiljemalt 8. maiks aadressil: noorteseire@praxis.ee või posti teel Lai 30, 51005 Tartu märgusõnaga „NEET“. Kirjutisele tuleks märkida autori nimi, vanus ning kontaktandmed (postiaadress või e-mail). Kirjatöö pikkuseks võiks olla 1-3 A4 lehekülge.

Lisainfo Eesti Noorsootöö Keskuse veebilehelt.