Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Allar Veelmaa õppevideod põhikooli matemaatikakursuse kordamiseks
http://www.opetaja.edu.ee/allarveelmaa/   

Veebilehelt leiab toetavaid ülesandeid nii põhikooli kui ka gümnaasiumi õpilastele:
kordamisülesanded, eksamiks ettevalmistavad ülesanded ja õppevideod erinevate
teemade käsitlemiseks.

Allar Veelmaa õppematerjalid põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele.
http://www.allarveelmaa.com

Põhikooli õpilased saavad lahendada mitmesuguseid teste, eraldi on õppematerjalid 9. klassi lõpetajale.
Gümnaasiumi õpilastele on veebilehel lahendamiseks matemaatilised testid, aga ka mitmesugused
GeoGebra ja Wirise abil koostatud töölehed. Lühidalt on tutvustatud ka seni väljaantud õpikuid.