Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Tallinna 21. Kool (registrikood 75017644) soovib sõlmida hankelepingut, mille eesmärk on lihtsustatud korras tellitava teenuse tellimine (edaspidi lihtteenuse hange).

Riigihanke kuulutuse avaldamise kuupäev: 13. mai 2013

Lihtteenuse hanke nimetus: Toitlustamisteenuse osutamine Tallinna 21. Koolis

Lihtteenuse hanke lühiiseloomustus: Toitlustamisteenuse osutamine ja korraldamine Tallinna 21. Kooli õpilastele. Toitlustaja sisustab söögisaali kuumlettidega (iseteenindusliin) ja selle juurde kuuluvate tehniliste lahendustega, köögi oma seadmetega. Edukaks osutunud pakkujaga sõlmitakse leping viieks aastaks.

Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid: Edukaks osutub konkursi tingimustele vastav kogemustega toitlustusteenust pakkuv ettevõtja, kelle nädala menüü on parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhtes, kvaliteetsete köögiseadmete ja –inventari, kvaliteetsete tarvikute (sh sööginõud) olemasolu tagamine paremini kindlustatud ning toitlustusfirmal on eelnev ulatuslik töökogemus antud teenuse osutamiseks.

Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev: 13. mai 2013

Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev: 29. mai 2013

Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud andmed: Pakkuja nimi, registrikood, aadress, isiku kontaktandmed.
Pakkumused tuleb esitada paberkandjal hiljemalt 29. mail 2013 kell 16.00, Raua 6, Tallinn, kabinet 102, kontaktisiku Mariann Arengu (tel 648 54 51, e-post: mariann@21k.ee) kätte.

Vastutav ametiisik, kellele osalemistaotlus edastada: direktori asetäitja majandusalal Mariann Arengu, mariann@21k.ee, tel 648 54 51