Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

RMK kuulutab välja iga-aastase konkursi “Eesti koolilaste metsapostkaart 2013”.

Konkurss toimub juba üheteistkümnendat korda ja tänavuse konkursi teemaks on „METSAHÜVED.

Ligikaudu pool meie kodumaa pindalast on kaetud metsaga, seda võib pidada meie kõigi rikkuseks. Ent peale puidust saadava tulu on metsal hulgaliselt ka muid väärtusi, mida ei saa rahas ega numbrites mõõta. Neid hüvesid pole kuigi kerge ka sõnadega seletada, vaid sagedased metsaskäigud aitavad neid mõista. Seega palumegi teil joonistada postkaartidele oma mõtted, ideed ja soovid, mis seostuvad antud teemaga. Missugused on teie jaoks hüved metsast?

Konkurss on suunatud  Eesti koolide 1.-9. klasside õpilastele. Joonistused peavad olema tehtud paksema paberi ühele küljele mõõdus 10 x 15 cm või 15 x 10 cm. Kaardi teisele küljele tuleb trükitähtedega märkida autori ees- ja perekonnanimi, kool ja klass. Lisaks tuleb mõelda oma postkaardile pealkiri. Valige meeldiv joonistusviis ning sobivad materjalid. Ajage läbi vaid värvidega ühel pildipinnal, mitmesugused taimekompositsioonid ei lähe hindamisele.

Konkurss on avatud 1.-31. oktoobrini 2013.
Kõigi esitatud tööde hulgast valitakse välja 100 postkaarti, mis seatakse 11. novembriks 2013 üles RMK kodulehele rahvahääletuseks. Rahvahääletus toimub 11.-24. november 2013. Rahvahääletuse tulemusel selgunud 36 paremast tööst trükitakse postkaardikomplekt, mis saadetakse tänuks kõikidele osavõtnud koolidele ja 36 väljavalitud töö autoritele. Hindajatele kõige enam meeldinud kümne töö autorid saavad auhinnaks loodusraamatu ning esitatud tööd võivad leida kasutust konkursi korraldaja RMK poolt tulevikus loodavates materjalides.

Konkursi tulemused avaldab RMK oma kodulehel http://loodusegakoos.ee/metsakool/ 25. novembril 2013.

Töid saab esitada posti teel koolide kaupa. Kogda tööd koolis kokku õpetajate kätte, misjärel palume kõigil koolidel endil valida oma õpilaste tööde seast 10 paremat pilti ja saata valitud tööd posti teel hiljemalt 31. oktoober 2013 aadressil:

RMK Pähni looduskeskus
Pähni küla
Varstu vald
66116 Võru maakond

Lisada kindlasti ka oma kooli postiaadress!