Supported languages
Follow us
XXI koolist XXI sajandi haridus

XXI koolist XXI sajandi haridus

Vikerkaar 2013

Konkursi teemaks on „Minu kultuurijälg”.  

Konkursi eesmärk:
Vikerkaar 2013 eesmärgiks on Tallinna eesti ja vene koolide õpilaste maali- ja tarbekunsti konkursi läbiviimine.

Konkursiga soovitakse anda noortele võimalust oma andeid demonstreerida, julgustada noori eneseväljenduseks läbi kunsti, õhutada neid olema kunstiettevõtlikud, elavdada loomingulist algatust ja fantaasiat. Parimaid teoseid esitletakse kunstigaleriis “Kajakas” ning parimaid autoreid autasustatakse.

Konkursi tingimused:
Töid teostatakse osavõtja poolt valitud kunstistiilis, milleks võib olla kas maalikunst, siidimaalimine, vitraaž, keraamika, floristika jne. Tööl peab olema nimetus. Iga osavõtja võib esitada ainult ühe töö valitud kunsti stiilis, ent ühel autoril on võimalik konkursile esitada mitu erinevas kunstistiilis valminud tööd (märkida vastavalt registreerimislehel). Maalikunsti alaste tööde maksimaalseks suuruseks võib olla 45 x 60 cm.

Konkursil hinnatakse töid kolmes erinevas vanuserühmas:
7-10aastased
11-14aastased
15-18aastased

Esitatud tööd tagastatakse autoritele konkursi lõppede, parimad neist näituse lõppedes.

Registreerimine:
Registreerimine konkursil osalemiseks kestab 31. oktoobrini 2013.

Registreerimiseks tuleb täita registreerimisleht, mis tuleb saata e-posti teel ilkalmari@hot.ee
või tuua aadressil Vilisuu, 7 (Laste ja noorte loomingukeskus Almari), eelneval kokkuleppel.

Tööde valmistamine ja esitamine:
Registreeritud osavõtja valmistab töö ja esitab selle konkursile hiljemalt 17. novembriks 2013 aadressil Vilisuu, 7.
NB! Palume töö/tööde esitamise ajas eelnevalt kokku leppida telefonil 55 919 914!

Tööle lisada töö nimetus, autori ees- ja perekonnanimi.

Hindamine:
Kompetentne žürii, mis koosneb linna esindajatest, kunstnikest, õpetajatest ja konkursi koordinaatorist, valib igas vanuserühmas ja igal kunstialal parimad tööd, mida esitletakse kunstigaleriis «Kajakas» aadressil Vilisuu, 7 ajavahemikul 25.11. – 15.12.2013.

Žürii hindab töid järgmiste kriteeriumide alusel:

–  töö vastavus konkursi teemale ja nimetusele
–  töö teostamise kvaliteet
–  töö originaalsus

Lõplikud konkursi võitjad selgitatakse välja galerii vaatlejate hinnangutel. Tööd avaldatakse ja tööde autoreid autasustatakse 13.12.2013.

Konkursi toetajad:
Tallinna Haridusamet
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet